Dodano dnia: 2010-03-02
Aktywny do dnia: 2010-03-08

ZP 341/5/10
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
Przedmiotem zamówienia jest: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w branżach: wodno - kanalizacyjnej, elektroinstalacyjnej.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-03-01
Aktywny do dnia: 2010-03-09

ZP 341/1/07/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/1/10 Nazwa zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia ”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-03-01
Aktywny do dnia: 2010-03-05

ZP 341/3/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-03-01
Aktywny do dnia: 2010-03-05

ZP 341/4/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-16
Aktywny do dnia: 2010-02-23


OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 roku

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-12
Aktywny do dnia: 2010-03-31

ZP 341/11/09
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
,,Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-12
Aktywny do dnia: 2010-03-31

ZP 341/13/09
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
,,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku agronomówki na budynek przedszkola publicznego”.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-05
Aktywny do dnia: 2010-03-18

ZP 341/2/10
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dot. Dostawy 2 szt. nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Mniszkowie i OSP w Błogiem

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-04
Aktywny do dnia: 2010-03-18

ZP 341-1/2/10
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dostawa 2 szt. nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Mniszkowie i OSP w Błogiem.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-04
Aktywny do dnia: 2010-02-23


Wójt Gminy Mniszków
na sprzedaż 20 szt. drzew „ na pniu” gatunku dąb, klon i lipa, rosnących na działce nr ewidencyjny 404 obrębu Stok

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-03
Aktywny do dnia: 2010-02-09

ZP 341/1/05/10
Wyjaśnienia
Budowa Kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach: Małe Końskie, Marianka, Radonia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-02-03
Aktywny do dnia: 2010-02-19


Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż 65 szt. drzew „ na pniu” z gatunku topola, rosnących w pasie drogi gminnej nr 107109E Strzelce – Owczary.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-28
Aktywny do dnia: 2010-02-09

ZP 341/1/04/10
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dot. przetargu nieograniczonego pn. "Budowa Kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach: Małe Końskie, Marianka, Radonia".

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-28
Aktywny do dnia: 2010-03-18

ZP 341/2/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Dot. Dostawy 2 szt. nowych ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP w Mniszkowie i OSP w Błogiem

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-25
Aktywny do dnia: 2010-02-09

zp 341/1/03/10
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
„Budowę kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia ”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-22
Aktywny do dnia: 2010-02-09

ZP 341/1/02/10
Wyjaśnienia
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,,Budowa Kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach: Małe Końskie, Marianka, Radonia".

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-19
Aktywny do dnia: 2010-02-09

ZP 341/1/01/10
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-16
Aktywny do dnia: 2010-02-02

Ogłoszenie
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż 65 szt. drzew „ na pniu” z gatunku topola, rosnących w pasie drogi gminnej nr 107109E Strzelce – Owczary.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-14
Aktywny do dnia: 2010-02-09

ZP 341/1/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia".

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-14
Aktywny do dnia: 2010-01-28

ZP 341/13/09
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wykonanie 3 szt. dwustronnych tablic informacyjnych będących jednocześnie tablicami pamiątkowymi

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-04
Aktywny do dnia: 2010-01-07

ZP 341/11/09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Przebudowa i rozbudowa "Domu Ludowego" w Bukowcu nad Pilicą

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-04
Aktywny do dnia: 2010-01-07

Zp 341/11/09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2010-01-04
Aktywny do dnia: 2010-01-28

Nr 1/2010
Zarządzenie
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-31
Aktywny do dnia: 2009-01-07

ZP 341/11/09
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Przebudowa i rozbudowa "Domu Ludowego" w Bukowcu nad Pilicą

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-23
Aktywny do dnia: 2010-01-07

ZP341/11/09
Udzielenie odpowiedzi na pytanie
Przebudowa i rozbudowa "Domu Ludowego" w Bukowcu nad Pilicą

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-22
Aktywny do dnia: 2010-01-07

ZP 341/11/09
Zmiana nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
”Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-22
Aktywny do dnia: 2010-01-08


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
zapytanie o koszt wykonania tablicy informacyjnej/pamiątkowej

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-11
Aktywny do dnia: 2009-12-19

ZP 341/10/1/09
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Udzielenie kredytu długoterminowego”.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-11
Aktywny do dnia: 2010-01-07

ZP 341/11/09
Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
"Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-11
Aktywny do dnia: 2010-01-07

ZP341/13/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
"Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniej±cego budynku agronomówki na budynek przedszkola publicznego"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-10
Aktywny do dnia: 2010-01-07

ZP 341/11/09
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.” Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”. Nr sprawy : ZP341/11/09

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-08
Aktywny do dnia: 2010-01-07

ZP341/11/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: "Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-12-03
Aktywny do dnia: 2009-12-17

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Mniszków
dot. budowy obiektu infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej linii kablowej 15kV

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-11-30
Aktywny do dnia: 2009-12-08

ZP341/10/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot. Udzielenie Kredytu długo terminowego

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-10-12
Aktywny do dnia: 2009-10-23

ZP 341/9/09
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania : Przebudowa dróg gminnych , włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-10-06
Aktywny do dnia: 2009-10-28

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójta Gminy Mniszków
na sprzedaż samochodu ciężarowego marki KAMAZ typ 55111 A,

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-24
Aktywny do dnia: 2009-09-29

ZP 341-1/9/09
Zmiana SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ”Przebudowa Dróg Gminnych, Włączających Tereny Stref Ekonomiczno-Przemysłowych w Krajowy System Transportowy” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy : ZP 341/9/09.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-17
Aktywny do dnia: 2009-09-29

ZP341/9/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: ”PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH, WŁĄCZAJĄCYCH TERENY STREF EKONOMICZNO-PRZEMYSŁOWYCH W KRAJOWY SYSTEM TRANSPORTOWY” na potrzeby Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-16
Aktywny do dnia: 2009-09-30

ZP 341/5/09
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP 341/5/09 Nazwa zadania: ,,Przebudowa dróg gminnych, włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-16
Aktywny do dnia: 2009-09-24

ZP 341/8/1/09
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
,,Udzielenie kredytu długoterminowego”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-15
Aktywny do dnia: 2009-10-05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójta Gminy Mniszków
na sprzedaż samochodu ciężarowego marki KAMAZ typ 55111 A

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-14
Aktywny do dnia: 2009-09-22

ZP 341/6/09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
WYBÓR INSPEKTORA NADZORU PEŁNIĄCEGO RÓWNIEŻ ROLĘ INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI ZADANIA ”PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH ,WŁĄCZAJĄCYCH TERENY STREF EKONOMICZNO-PRZEMYSŁOWYCH W KRAJOWY SYSTEM TRANSPORTOWY

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-14
Aktywny do dnia: 2009-09-16

ZP 341/8/09
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/8/09. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-10
Aktywny do dnia: 2009-09-30

INFORMACJA
Wójta Gminy Mniszków
o dofinansowaniu kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach pilotażowego programu "UCZEŃ NA WSI"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-08
Aktywny do dnia: 2009-09-15

ZP 341/7/09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Udzielenie kredytu długoterminowego

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-08
Aktywny do dnia: 2009-09-15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP341/8/09
Wójta Gminy Mniszków
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie Kredytu długo terminowego” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/8/09.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-09-03
Aktywny do dnia: 2009-09-08

ZP 341/1/7/09
Wyjaśnienia treści SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/7/09. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-08-31
Aktywny do dnia: 2009-09-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP341/7/09
Wójta Gminy Mniszków
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie Kredytu długo terminowego” na potrzeby Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-08-31
Aktywny do dnia: 2009-09-07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP341/7/09
Wójta Gminy Mniszków
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Udzielenie Kredytu długo terminowego” na potrzeby Gminy Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-08-26
Aktywny do dnia: 2009-09-08

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP341/6/09
Wójta Gminy Mniszków
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: WYBÓR INSPEKTORA NADZORU PEŁNIĄCEGO RÓWNIEŻ ROLĘ INŻYNIERA KONTRAKTU PRZY REALIZACJI ZADANIA "PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH, WŁĄCZAJĄCYCH TERENY STREF EKONOMICZNO-PRZEMYSŁOWYCH W KRAJOWY SYSTEM TRANSPORTOWY" na potrzeby Gminy Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-08-26
Aktywny do dnia: 2009-09-03

ZP 341/1/5/MW/09
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
,,Przebudowa dróg gminnych, włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-08-13
Aktywny do dnia: 2009-09-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr ZP341/5/09
Wójta Gminy Mniszków
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowę dróg gminnych, włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-07-17
Aktywny do dnia: 2009-07-31

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie
NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-07-02
Aktywny do dnia: 2009-07-16

ZAWIADOMIENIE
Starosty opoczyńskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1501E – miejscowość Syski wraz z przebudową infrastruktury”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-07-02
Aktywny do dnia: 2009-07-16

ZAWIADOMIENIE
Starosty opoczyńskiego
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn „Rozbudowa drogi gminnej relacji: droga krajowa nr 12 – miejscowość Stok (Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” w miejscowości Stok) wraz z przebudową infrastruktury”.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-30
Aktywny do dnia: 2009-07-14

INFORMACJA
Łódzkiej Akademii PO KL
Nowy cykl spotkań edukacyjnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-26
Aktywny do dnia: 2009-07-10

OGŁOSZENIE o wynikach naboru
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie
lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-22
Aktywny do dnia: 2009-07-08

Sprostowanie
Wójta Gminy Mniszków
dotyczące ogłoszenia o przetargu działek numer 935/1 i 935/3 w Stoku

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-22
Aktywny do dnia: 2009-07-01

Sprostowanie
Wójta Gminy Mniszków
dotyczące ogłoszenia o przetargu działek numer 279 i 280/1 w Mikułowicach.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-12
Aktywny do dnia: 2009-06-22

OGŁOSZENIE ZP 341/2/2/09
o wyborze najkorzystniejszej oferty
na "Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-12
Aktywny do dnia: 2009-06-22

OGŁOSZENIE ZP 341/1/09
o wyborze najkorzystniejszej oferty
na "Remont drogi gminnej Julianów - Trzebiatów"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-12
Aktywny do dnia: 2009-06-24

OGŁOSZENIE ZP 341/3/09
o wyborze najkorzystniejszej oferty
na "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych przez wieś Stoczki"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-12
Aktywny do dnia: 2009-06-24

OGŁOSZENIE ZP 341/4/2/09
o wyborze najkorzystniejszej oferty
na "Budowę drogi gminnej Mikułowice – Stok"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-04
Aktywny do dnia: 2009-06-19

INFORMACJA

dot. uzyskanego dofinansowania z RPO województwa łódzkiego dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1501E na odcinku Mniszków-Zajączków, włączająca tereny strefy ekonomiczno-przemysłowej w krajowy system transportowy"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-04
Aktywny do dnia: 2009-06-17

OGŁOSZENIE
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie
o naborze na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-06-17

INFORMACJA

dot. realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E na odcinku Bukowiec nad Pilicą - Radonia"

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-06-17

INFORMACJA

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Gminie Mniszków etap III

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-07-08

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Mniszków
o przetargu na łączną sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych we wsi Stok, gm. Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-06-17

INFORMACJA

dot. uzyskanego dofinansowania z RPO województwa łódzkiego

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-28
Aktywny do dnia: 2009-06-25

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-28
Aktywny do dnia: 2009-06-25

O B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-28
Aktywny do dnia: 2009-07-01

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójta Gminy Mniszków
na łączną sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych we wsi Mikułowice

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-14
Aktywny do dnia: 2009-06-04

ZP341/2/1/MW/09
Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-12
Aktywny do dnia: 2009-06-02

ZP341/1/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Remont Drogi Gminnej Julianów-Trzebiatów

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-12
Aktywny do dnia: 2009-06-02

ZP341/3/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH PRZEZ WIEŚ STOCZKI

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-12
Aktywny do dnia: 2009-06-04

ZP 341/2/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Remont drogi gminnej w miejscowości Jawor

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-05-12
Aktywny do dnia: 2009-06-02

ZP 341/4/09
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Budowa drogi gminnej Mikułowice – Stok

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-04-30
Aktywny do dnia: 2009-04-10

OGŁOSZENIE

„AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA NIE KOŃCZY SIĘ PO 50-TCE”

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-03-25
Aktywny do dnia: 2009-04-16

ZARZĄDZENIE
Wójta Gminy Mniszków
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-03-20
Aktywny do dnia: 2009-04-11

Informacja

STYPENDIA SZKOLNE

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-02-27
Aktywny do dnia: 2009-04-01

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-02-19
Aktywny do dnia: 2009-03-31

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków,

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-02-19
Aktywny do dnia: 2009-03-12

Zarządzenie Nr 2/09
Wójta Gminy Mniszków z dnia 16 lutego 2009 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-02-19
Aktywny do dnia: 2009-03-12

WYKAZ

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 2/09 z dn. 16.02.2009r.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-02-10
Aktywny do dnia: 2009-02-28

OGŁOSZENIE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na stanowisko Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-02-06
Aktywny do dnia: 2009-03-09

OGŁOSZENIE

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-01-23
Aktywny do dnia: 2009-02-14

OGŁOSZENIE

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczn± i paliwa gazowe Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2009-01-06
Aktywny do dnia: 2009-01-14

OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-12-17
Aktywny do dnia: 2009-02-01

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH W URZĘDZIE GMINY W MNISZKOWIE

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-12-04
Aktywny do dnia: 2009-01-07


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-12-04
Aktywny do dnia: 2009-01-07


OGŁOSZENIE O PRZETARU
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-11-07
Aktywny do dnia: 2008-12-10


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci gruntowych.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-11-03
Aktywny do dnia: 2008-12-11

Ogłoszenie
Wójta Gminy Mniszków
o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej powierzchni 0,4545ha

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-10-30
Aktywny do dnia: 0000-00-00


.....

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-10-10
Aktywny do dnia: 2008-11-10

Stanowisko
Rady Gminy Mniszków
w sprawie propozycji przebiegu drogi ekspresowej S12

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-10-02
Aktywny do dnia: 2008-11-19

Ogłoszenie
Wójta Gminy Mniszków
w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych we wsi Radonia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-10-02
Aktywny do dnia: 2008-10-24

Zarządzenie
Wójta Gminy Mniszków
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-25
Aktywny do dnia: 2008-10-25

Zarządzenie
Wójta Gminy Mniszków
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-23
Aktywny do dnia: 2008-10-24

Ogłoszenie
Wójta Gminy Mniszków
w sprawie koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S12

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-22
Aktywny do dnia: 2008-09-30

ZP 341/10/1/08
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Udzielenie Kredytu długoterminowego na inwestycje

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-16
Aktywny do dnia: 2008-09-30

Postanowienie
Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Łodzi
uzgadniające warunki realizacji linii energetycznej 110 kV do projektowanej cementowni w miejscowości Stok, gmina Mniszków, w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-12
Aktywny do dnia: 2008-09-30

Ogłoszenie
Wójta Gminy Mniszków
o naborze wniosków o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-12
Aktywny do dnia: 2008-09-22

ZP 341/10/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Udzielenie kredytu długo terminowego na inwestycje

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-05
Aktywny do dnia: 2008-09-25

ZP 341/9/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Remont drogi na terenie Gminy Mniszków odcinek: od drogi powiatowej nr 4328 do miejscowości Marianka

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-09-01
Aktywny do dnia: 2008-10-01

Informacja

na temat wyłożenia do wglądu projektu planu urządzenia lasów na terenie gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-08-27
Aktywny do dnia: 2008-09-05

ZP 341/8/1/08
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Bieżąca konserwacja drogi poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-08-26
Aktywny do dnia: 2008-08-28

ZP 341/6/3/08
Zawiadomienie
ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie. ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-08-18
Aktywny do dnia: 2008-09-05

Ogłoszenie
Wójta Gminy Mniszków
w sprawie naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Mniszkowie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-08-08
Aktywny do dnia: 2008-08-25

Ogłoszenie
Wójta Gminy Mniszków
o konkursie na stanowiska Informatyka w Urzędzie Gminy w Mniszkowie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-07-22
Aktywny do dnia: 2008-08-31

Zarządzenie Nr 15/08
Wójta Gminy Mniszków
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-07-21
Aktywny do dnia: 2008-08-04

Ogłoszenie
Wójt Gminy Mniszków ogłasza konkurs
na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy w Mniszkowie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-07-21
Aktywny do dnia: 2008-08-04

zawiadomienie
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/7/08 w trybie przetargu nieograniczonego na: Bieżąca konserwacja drogi poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-07-21
Aktywny do dnia: 2008-08-11

ZP 341/8/08
Ogłoszenie o zamówieniu ( o wszczęciu postępowania)
Bieżąca konserwacja drogi poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-07-11
Aktywny do dnia: 2008-07-28

ZP 341/6/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-07-11
Aktywny do dnia: 2008-07-31

ZP 341/7/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Bieżąca konserwacja drogi poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-06-12
Aktywny do dnia: 2008-06-26

ZP 341/3/2/08
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Modernizacja drogi gminnej Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-06-12
Aktywny do dnia: 2008-06-26

ZP 341/4/2/08
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olimpiów – Granica Gminy

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-06-12
Aktywny do dnia: 2008-06-26

ZP 341/5/2/08
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzelce – Owczary odcinek do km 2+000 do km 3+013,28

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-06-11
Aktywny do dnia: 2008-09-30

INFORMACJA
LEPSZE JUTRO
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu „LEPSZE JUTRO” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3„Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-06-02
Aktywny do dnia: 2008-06-06

ZP341/4/1/08
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olimpiów – Granica Gminy

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-06-02
Aktywny do dnia: 2008-06-06

ZP 341/5/1/07
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzelce – Owczary odcinek do km 2+000 do km 3+013,28

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-06-02
Aktywny do dnia: 2008-06-06

ZP341/3/1/08
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Modernizacja drogi gminnej Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-05-16
Aktywny do dnia: 2008-06-06

ZP341/3/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Modernizację drogi gminnej Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-05-16
Aktywny do dnia: 2008-06-06

ZP341/4/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Olimpiów – Granica Gminy

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-05-16
Aktywny do dnia: 2008-06-06

ZP341/5/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzelce – Owczary odcinek do km 2+000 do km 3+013,28

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-05-08
Aktywny do dnia: 2008-05-16

ZP 341/2/1/08
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-05-02
Aktywny do dnia: 2008-06-05

Zarządzenie Nr 6/ 08
Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 kwietnia 2008 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-04-28
Aktywny do dnia: 2008-06-28

INFORMACJA
Powiatowy Urzad Pracy
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-04-28
Aktywny do dnia: 2008-06-28

INFORMACJA
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
PERSPEKTYWY OPOCZYŃSKIEGO RYNKU PRACY

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-04-21
Aktywny do dnia: 2008-04-30

PROJEKT
UCHWAŁA RADY GMINY MNISZKÓW z dnia 25 kwietnia 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2008 rok

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-04-07
Aktywny do dnia: 2008-04-28

ZP 341/2/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gmina Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-04-03
Aktywny do dnia: 2008-05-05

Ogłoszenie
Wójt Gminy Mniszków ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-01-31
Aktywny do dnia: 2008-03-30

Informacja
Urzędu Gminy Mniszków
Program rekultywacji gleb zakwaszonych, poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-01-30
Aktywny do dnia: 2008-02-09

ZP 341/1/08
Ogłoszenie o zamówieniu (o wszczęciu postepowania)
Przetarg na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dróg gminnych, relacji: droga krajowa nr 12 – Stok, droga w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie oraz droga przez wieś Syski

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2008-01-24
Aktywny do dnia: 2008-03-05

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mniszków oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 267/2 o powierzchni 0,4240ha, położonej we wsi Mniszków objętej KW 25459.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-12-21
Aktywny do dnia: 2007-01-12

Zarzadzenie nr 71/07
Wójta Gminy Mniszków z dnia 19 grudnia 2007 roku.
w sprawie podania do publicznej wjadomości wykazu nieruchomosci gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-11-29
Aktywny do dnia: 2007-12-30

Zarządzenie Nr 62/07
Wójta Gminy Mniszków z dnia 27.11. 2007 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-11-19
Aktywny do dnia: 2007-11-27

ZP 341/7/1/07
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Błogie od km 0+360,5 do km 0+658,5

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-10-29
Aktywny do dnia: 2007-11-30

Ogłoszenie Nr 11/07
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gm. Mniszków.
oznaczenie nieruchomości: 466/2,466/3, 466/5 o powierzchnie 2,0878 ha - obręb Radonia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-10-09
Aktywny do dnia: 2008-10-30

Przetarg NR ZP341/7/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Przetarg nieograniczony na Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3106E w miejscowości Błogie od km 0+360,5 do km 0+658,5” na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/7/07.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-10-09
Aktywny do dnia: 2007-11-10

ZP 341/6/4/07
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków oraz Prucheńsko

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-09-28
Aktywny do dnia: 2007-10-08

ZP 341/6/2/07
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Remont dróg gminnych Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków oraz Prucheńsko przez wieś

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-09-12
Aktywny do dnia: 2007-10-02

Zarządzenie Nr 57/07
Wójta Gminy Mniszków z dnia 10.09. 2007 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-09-04
Aktywny do dnia: 2007-12-31

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, Mniszków-Polkomtel.”, zlokalizowanej na działce nr.ewid. 319 przy ulicy Hubala 4 w miejscowości Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-09-04
Aktywny do dnia: 2008-03-30

Zarzadzenie 56/07
WÓJTA GMINY MNISZKÓW z dnia 04 września 2007 roku.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-08-24
Aktywny do dnia: 2007-08-31

ZP 341/6/1/07
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
Przetarg nieograniczony, na remont dróg gminnych Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków oraz Prucheńsko przez wieś

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-08-10
Aktywny do dnia: 2007-09-30

ZP341/6/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków oraz Prucheńsko przez wieś

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-08-09
Aktywny do dnia: 2007-09-08

Ogłoszenie Nr ZP341/5/07/1
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-07-25
Aktywny do dnia: 2007-08-04

ZP 341/4/07
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZADANIE l: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie. ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-07-19
Aktywny do dnia: 2007-08-08

ZP341/5/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Mikułowice – Stok oraz Błogie Nowe

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-07-11
Aktywny do dnia: 2007-08-17

OGŁOSZENIE nr 10
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
Obręb Bukowiec, działka nr 407 KW 34657

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-07-11
Aktywny do dnia: 2007-08-17

Ogłoszenie Nr 9
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
Obręb Mniszków działka nr 121 KW 37306

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-07-06
Aktywny do dnia: 2007-07-16

ZP 341/4/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie . ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-07-04
Aktywny do dnia: 2007-12-31

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Urząd Gminy w Mniszkowie działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Z 200r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami )

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-07-04
Aktywny do dnia: 2007-07-25

INFORMACJA
Urząd Gminy w Mniszkowie informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :
Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, MNISZKÓW- POLKOMTEL”, zlokalizowanej na działce nr. ewid. 319 przy ulicy Hubala 4 w miejscowości Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-05-29
Aktywny do dnia: 2007-06-20

Zarządzenie Nr 45/07
Wójta Gminy Mniszków z dnia 28maja 2007 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-05-15
Aktywny do dnia: 2007-06-16

ZP341/3/07
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-05-08
Aktywny do dnia: 2007-05-23

OGŁOSZENIE nr 8
Wójt Gminy Mniszków
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zużytych kontenerów na śmieci KP-7

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-05-07
Aktywny do dnia: 2007-05-15

ZP 341/3/11/07
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-05-07
Aktywny do dnia: 2007-05-15

ZP 341/3/13/07
Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-05-07
Aktywny do dnia: 2007-05-15

ZP 341/3/12/07
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-05-02
Aktywny do dnia: 2007-06-10

Zarządzenie nr 41/2007
Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 maja 2007 roku
w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-04-27
Aktywny do dnia: 2007-05-08

ZP341/3/07
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-04-19
Aktywny do dnia: 2007-04-27

ZP 341/3/5/07
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-04-11
Aktywny do dnia: 2007-04-20

ZP 341/3/4/07
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-04-05
Aktywny do dnia: 2007-04-16

ZP 341/3/3/07
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-04-04
Aktywny do dnia: 2007-05-04

Zarządzenie Nr 38/7
Wójta Gminy Mniszków z dnia 03 kwietnia 2007 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-03-21
Aktywny do dnia: 2007-03-29

ZP341/3/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-03-05
Aktywny do dnia: 2007-03-14

ZP 341/2/07
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-02-26
Aktywny do dnia: 2007-03-05

ZP 341/2/07
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-02-21
Aktywny do dnia: 2007-02-26

ZP 341/2/07
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-02-19
Aktywny do dnia: 2007-02-26

ZP 341/2/07/01
ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-02-13
Aktywny do dnia: 2007-02-21

ZP 341/2/07
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-01-29
Aktywny do dnia: 2007-02-06

ZP 341/2/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-01-17
Aktywny do dnia: 2007-02-17

ZP 341/1/07
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2007-01-10
Aktywny do dnia: 2007-01-17

ZP341/1/07
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-12-19
Aktywny do dnia: 2007-01-18

Zarządzenie Nr 25/06
Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 grudnia 2006 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-12-08
Aktywny do dnia: 2006-12-15

ZP 341/8/06
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-11-24
Aktywny do dnia: 2006-12-01

ZP341/8/06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/8/06.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-11-24
Aktywny do dnia: 2006-12-27

Nr 1/06
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony(licytację) na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Mniszków.
Nieruchomość nr działki 97 powierzchnia 9800 m2

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-11-22
Aktywny do dnia: 2006-11-30

ZP 341/6/06
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/6/06 w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-11-16
Aktywny do dnia: 2006-11-23

ZP341/7/06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę strojów dla młodzieżowej orkiestry dętej na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/7/06.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-11-16
Aktywny do dnia: 2006-11-23

ZP341/6/06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/6/06.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-09-21
Aktywny do dnia: 2006-09-28

ZP341/4/06
Zakup destruktu
Zakup destruktu (mieszanka mineralno-bitumiczna)w ilosci 5.000 ton.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-09-21
Aktywny do dnia: 2006-09-28

ZP341/5/06
wykonanie przyłącza energetycznego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza kablowego NN do pompowni ścieków w miejscowości Radonia. Moc pompowni 7,5 kW. Całkowita długość kabla wynosi 208m.n.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-09-04
Aktywny do dnia: 2006-09-13

ZP 341/3/06
Zakup destruktu wraz z dostawą .
Zakup destruktu (mieszanka mineralno-bitumiczna)w ilosci 5.000 ton wraz z dostawą.do miejscowości Radonia na dziłkę nr 466 przy drodze krajowej nr 12 Gmina Mniszków.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-08-21
Aktywny do dnia: 2006-08-29

ZP 341/2/06
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-08-08
Aktywny do dnia: 2006-08-16

ZP 341/2/06
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci do następujących szkół:
Przedmiotem zamówienia są: Usługi Przewozowe w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym, Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum w Mniszkowie w okresie od 01.09.2006r. do końca roku szkolnego tj. do dnia 30.06.2007r. zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrekcję Szkół na następujących trasach:

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-07-19
Aktywny do dnia: 2006-08-08

Ogłoszenie Nr 6/2006
Wójt Gminy Mniszków oglasza przetarg ustny
na sprzedaz pojazdu samochodowego marki POLONEZ 1.4 GLI Rover, nr rej. PKV 5006, rok produkcji 1996, pojemnosc 1400, przebieg 260.271 km

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-06-30
Aktywny do dnia: 2006-08-15

Zarządzenie Nr 12/06
Wójt Gminy Mniszków z dnia 30 czerwcz 2006r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-06-29
Aktywny do dnia: 2006-07-14

Ogłoszenie Nr 5/2006
Wójt Gminy Mniszków oglasza przetarg ustny
na sprzedaz pojazdu samochodowego marki POLONEZ 1.4 GLI Rover, nr rej. PKV 5006, rok produkcji 1996, pojemnosc 1400, przebieg 260.271 km

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-06-14
Aktywny do dnia: 2006-07-13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Urząd Gminy w Mniszkowie informuje o udzieleniu zamówienia
w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro na

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-05-24
Aktywny do dnia: 2006-06-28

Ogłoszenie Nr 4/2006
Wójt Gminy Mniszków ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-05-10
Aktywny do dnia: 2006-05-25

ZP 341/1/06
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mniszkowie,

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-04-21
Aktywny do dnia: 2006-05-30

Zarządzenie Nr 7/06
Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 kwietnia 2006 roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-04-18
Aktywny do dnia: 2006-05-18

Ogłoszenie nr 3/2006
Wójt Gminy Mniszków ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiacej własność Gminy

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-03-21
Aktywny do dnia: 2006-04-23

Ogłoszenie nr 2/2006
Wójt Gminy Mniszków ogłasza
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-01-26
Aktywny do dnia: 2006-02-10

Przetarg nr 2/2006
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Wywóz nieczystości stałych z kontenerów KP – 7 z terenu gminy Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2006-01-17
Aktywny do dnia: 2006-02-23

Ogłoszenie nr 1/2006
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-11-30
Aktywny do dnia: 2005-12-30

Zarządzenie Nr 33/05
Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 listopada 2005roku.
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i użyczenia w trybie' bezprzetargowym, stanowiących własność gminy.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-09-13
Aktywny do dnia: 2005-09-26

ZP 341/11/05
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na odnowę drogi gminnej Jawor – Stok na docinku 1338,34m .
Wykonanie odnowy drogi gminnej Jawor – Stok na docinku 1338,34m.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-09-13
Aktywny do dnia: 2005-09-28

ZP 341/12/05
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Błogie Szlacheckie – w kierunku cmentarza na odcinku 772m.
Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Błogie

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-08-29
Aktywny do dnia: 2005-09-14

ZP 341/10/05
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na wykonanie fundamentów pod rozbudowę Zespołu Szkół Samorządowych w Mniszkowie:
Prace polegają na wykonaniu fundamentów pod rozbudowywaną część budynku szkoły, oraz pod budynek magazynku sportowego łączącego szkołę z salą gimnastyczną – szczegółowe informacje zawarte w SIWZ.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-08-18
Aktywny do dnia: 2005-09-02

Przetarg Nr ZP 341/8/05
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro.na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Błogie Szlacheckie – w kierunku cmentarza na odcinku 772m.
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Błogie Szlacheckie – w kierunku cmentarza na odcinku 772m.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-08-18
Aktywny do dnia: 2005-09-02

przetarg nr ZP 341/9/05
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro
Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na odnowę drogi gminnej Jawor – Stok na docinku 1338,34m.

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-07-12
Aktywny do dnia: 2005-07-29

Przetarg Nr ZP 7/05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-03-15
Aktywny do dnia: 2005-03-30

OGŁOSZENIE
WÓJT GMINY MNISZKÓW INFORMUJE
o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-02-03
Aktywny do dnia: 2005-02-23

ZP 341/4/05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 60.000 euro
Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu (Kontraktu) dla inwestycji o nazwie:

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-02-03
Aktywny do dnia: 2005-02-22

ZP 341/6/05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 60.000 euro
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla inwestycji o nazwie:

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-02-03
Aktywny do dnia: 2005-02-21

ZP 341/5/05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI poniżej 60.000 euro
Obsługa geodezyjna i promocja dla inwestycji o nazwie:

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-01-26
Aktywny do dnia: 2005-02-25

Przetarg Nr ZP/03/05
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-01-24
Aktywny do dnia: 2005-03-24

Przetarg Nr ZP/01/05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI pow. 60.000 euro
Budowa oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku

Dodano dnia: 2005-01-24
Aktywny do dnia: 2005-03-25

Przetarg Nr ZP/02/05
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI pow. 60.000 euro
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla gminy Mniszków w miejscowości Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia

Rozwiń w nowym oknie Wersja do druku