Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/07/01

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU


Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.

Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu na: Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków został wniesiony protest dotyczący:

treści ogłoszenia,

Kopię wniesionego protestu przekazuję w załączeniu.

 Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy:

w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania

przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

 Prawa i obowiązki uczestników określono w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 Załącznik: kopia protestu z dnia 2007-02-16  Protest.pdf

 Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

Dodano dnia: 2007-02-19
Aktywny do dnia: 2007-02-26
Osoba redagująca: Marcin Wujek