Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie Nr 4/2006

Wójt Gminy Mniszków ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy - na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 2603 ze zm.) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108). Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia znajduje się tutaj Dokument w Adobe Acrobat - pdf

Dodano dnia: 2006-05-24
Aktywny do dnia: 2006-06-28
Osoba redagująca: Nojek Sławomir