Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE

Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Mniszków oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 267/2 o powierzchni 0,4240ha, położonej we wsi Mniszków objętej KW 25459.

Treść w pliku Szczegóły ogłoszenia.pdf

Dodano dnia: 2008-01-24
Aktywny do dnia: 2008-03-05
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna