Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków



Ogłoszenie nr 3/2006

Wójt Gminy Mniszków ogłasza


na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 2603 ze zm. ) oraz §3 i §13 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomosci (Dz.U.Nr 207, poz. 2108) Szczegółowy opisz przedmiotu zamówienia znajduje się tutaj Dokument w Adobe Acrobat - pdf

Dodano dnia: 2006-04-18
Aktywny do dnia: 2006-05-18
Osoba redagująca: Nojek Sławomir