Numer ogłoszenia: 387626 - 2011; data zamieszczenia: 21.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371252 - 2011 data 09.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, fax. 044 7561523.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: