BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1775982
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-10-2018
Portal - Urząd Gminy
Wzory druków do pobrania
Pdf
DRUKUJ
grafika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODATKI

 

1. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

- plik PDF

- plik DOC

 

2. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

- plik PDF

- plik DOC

 

3. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

- plik PDF

- plik DOC

 

4. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

- plik PDF

- plik DOC

 

5. WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ 

- wniosek.pdf

- Oświadczenie o posiadaniu zależnym gruntów.pdf

 

6. WNIOSEK o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

- wniosek.pdf

- formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

 

 


 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

1. Zgłoszenie pobytu stałego

- plik PDF

 

2. Zgłoszenie pobytu czasowego

- plik PDF

 

3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- plik PDF

 

4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- plik PDF


5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

- plik DOCX

 

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

- plik DOC

 

7. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- plik PDF

 

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

- Wniosek.doc

 

 

 


 

BUDOWNICTWO, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA


 

1. Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

- Wniosek.pdf

 

2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

- Wniosek.pdf

 

3. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

- Wniosek.pdf

 

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

- Wniosek.pdf

 

5. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

- Zgłoszenie.pdf


6. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

- Wniosek.pdf

 

7. Zgłoszenie szkody łowieckiej

- Zgłoszenie.pdf

 

8. Rejestr zgłoszeń padłego bydła, owiec lub kóz

- Wzór.pdf

 

 


 

GOSPODARKA ODPADAMI

 

 

1. WZÓR DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja.pdf

 

 

2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Deklaracja.pdf

 

 

 


 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

1. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- Wniosek.pdf

 

2. Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

- plik PDF

 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- plik PDF

 

 


 

OŚWIATA


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf

2. Wniosek pracodawcy.doc

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls

4. Oświadczenie de minimis.doc

5. Uzupełnienie informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 


 

 

WNIOSEK DO URZĘDU

- Wniosek.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »