BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2528969
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-02-2020
Portal - Urząd Gminy
Wzory druków do pobrania
Pdf
DRUKUJ

 

 

PODATKI

 

 

Lp.

Podatek

Załączniki

 

1.

 

Podatek od nieruchomości

 

DN-1, ZDN-1, ZDN-2 - dla osób prawnych

IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3 - dla osób fizycznych

 

 

2.

 

Podatek rolny

 

DR-1, ZDR-1, ZDR-2 - dla osób prawnych

IR-1, ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3 - dla osób fizycznych

 

 

3.

 

Podatek leśny

 

DL-1, ZDL-1, ZDL-2 - dla osób prawych

IL-1, ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3 - dla osób fizycznych

 

 

4.

 

Podatek od środków transportowych

 

DT-1, DT-1A

 

 

5.

 

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

 

 - wniosek

 - oświadczenie o posiadaniu zależnym gruntów

- oświadczenie dzierżawcy, oświadczenie PKD, klauzula informacyjna

 

 

6.

 

 

Wniosek o zwolnienie i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

 - wniosek

 - formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

7.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatków

 

 - wniosek
8.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach / stwierdzającego stan zaległości

 

 - wniosek
9.

 

Wniosek o wydanie odpisu nakazu płatniczego

 

 - wniosek

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

 

1. Zgłoszenie pobytu stałego

- plik PDF

 

2. Zgłoszenie pobytu czasowego

- plik PDF

 

3. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

- plik PDF

 

4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

- plik PDF


5. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

- plik DOCX

 

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu

- plik DOC

 

7. Wniosek o wydanie dowodu osobistego

- plik PDF

 

8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

- wniosek.doc

 

9. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców (SEJM i SENAT)

- wniosek.doc

 

10. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

- wniosek.rtf

 

11. Wniosek o wydanie zaświadczenie do głosownia (SEJM i SENAT)

- wniosek.pdf

 

12. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

- wniosek.rtf

 

 


 

BUDOWNICTWO, ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA


 

1. Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

(przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z załącznikami do wniosku)

- załączniki do wniosku

- oświadczenie inwestora

 

2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

- Wniosek.pdf

 

3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Wniosek.pdf

 

4. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości

- Wniosek.pdf

 

5. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

- Wniosek.pdf

 

6. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

- Zgłoszenie.pdf


7. Wniosek o dokonanie podziału nieruchomości

- Wniosek.pdf

 

8. Zgłoszenie szkody łowieckiej

- Zgłoszenie.pdf

 

9. Rejestr zgłoszeń padłego bydła, owiec lub kóz

- Wzór.pdf

 

10. Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej

- Wniosek.pdf

 

11. Wniosek o przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej

- Wniosek.pdf

 

12.  Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia

- Wniosek.pdf

 

13. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji zjazdu

- Wniosek.pdf

 

14. Oświadczenie o ilości odpadów rolniczych

 

15. Zlecenie wykonania oceny energetycznej

 

 


 

GOSPODARKA ODPADAMI

 

 

1. WZÓR DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Deklaracja.pdf

 

 

2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Deklaracja.pdf

 

 

 


 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 

1. CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

- Wniosek.pdf

 

2. Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

- plik PDF

 

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- plik PDF

 

 


 

OŚWIATA


DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA

1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.pdf

2. Wniosek pracodawcy

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls

4. Oświadczenie de minimis

5. Uzupełnienie informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

7. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy w odniesieniu do tych samych kosztów

 


 

 

WNIOSEK DO URZĘDU

- Wniosek.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ