BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2300230
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-10-2019
Portal - Jednostki organizacyjne
GOPS
Pdf
DRUKUJ

 

Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejKierownik: 
     - Renata RutowiczAdres:
       ul. Hubala 2B
       26-341 Mniszków
       Tel. 44 756 17 90

NIP: 768-173-68-45 

 

E-mail:

 

 

http://gops-mniszkow.naszops.pl

 

 

 

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP:

 

/GOPS-mniszkow/skrytka

/GOPS-mniszkow/SkrytkaESP

 


http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+urzedu&idPodmiotu=GOPS-mniszkow

 


 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony zarządzeniem nr 3/90 Naczelnika Gminy Mniszków z dnia 2 maja 1990r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Mniszkowie.

 

Charakter działalności

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie działa na podstawie: - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 62, poz. 593 z p.zm.) - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy - ustawy z dnia 16 października 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 203, poz. 1071).

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenia pomocy. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ