BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2189479
ostatnia aktualizacja BIP'u:
14-08-2019
Portal - Wybory
Wybory Samorządowe 2018
Pdf
DRUKUJ

 

 

Informacje o tworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory dokumentów dotyczące tworzenia komitetów wyborczych dostępne są na stronie internetowej www.pkw.gov.pl.

 

 

Wyciąg z obwieszczenia wybory Wójta Gminy Mniszków

 

 

Wyciąg z obwieszczenia wybory do Rady Gminy Mniszków

 

 

• PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY MNISZKÓW sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Mniszkowie

 

 

• PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Mniszków sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Mniszkowie

 

 

• Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 października 2018 r.

 

• Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

 

 

• Informacja Gminna Komisja Wyborcza w Mniszkowie będzie pełniła dyżur w dniu : 20 października 2018 r. (sobota) od godziny 10.00 do godz. 12.00

 

 

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mniszków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Mniszków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

• POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 3 pazdziernika 2018 r. w sprawie zwolania pierwszych posiedzen obwodowych komisji wyborczych w wyborach organow jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzien 21 pazdziernika 2018 r.

 

 

• INFORMACJA WÓJTA GMINY MNISZKÓW o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 

 

• OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Mniszków zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

• POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 pazdziernika 2018 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w gminie Mniszkow

 

 

• Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Mniszkowie z dnia 1.10.2018 r. o zasadach przyznawania jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych

 

 

• INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 24 września 2018 r. w spr. losowania składów obwodowych komisji wyborczych, które odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie

 

 

• INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MNISZKOWIE

 

 

• OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mniszków z dnia 19 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

INFORMACJA O SKŁDZIE OSOBOWYM, SIEDZIBIE I CZASIE PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MNISZKOWIE

 

INFORMACJA W SPRAWIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

 

- Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 


KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

- druk zgłoszenia

 

 

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim

 

Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej

 

• Konsultacje społeczne w sprawie kart do głosowania w Wyborach Samorządowych 2018 

 

• Uchwała Nr XXXVIII/225/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mniszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 

• Uchwała Nr XXXVIII/226/18 Rady Gminy Mniszków z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mniszków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »