BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2474247
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-01-2020
Portal - Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami
Pdf
DRUKUJ

 

 

Informacje:

tel. 44 756-15-22 (wew. 17 - Agnieszka Łącka)

 


 

Mniszków, 23.09.2019 r.

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Mniszków!


Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie na terenie Gminy Mniszków odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych. Odpady prosimy wystawiać do drogi umożliwiającej odbiór do godz. 7:00 rano, tak aby nie utrudniały prawidłowej komunikacji pieszej oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się zużyte elementy wyposażenia mieszkań takie jak:

 

• meble

• sprzęt AGD ( lodówki, pralki, kuchenki itp.) - KOMPLETNY

• sprzęt elektroniczny i elektryczny (radia, telewizory, komputery monitory itp.) - KOMPLETNY

• dywany i wykładziny

• inne (kabiny prysznicowe, wanny, zlewy, drzwi, okna itp.)

• opony od samochodów osobowych.

 

Nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności gospodarczej/rolniczej, odpady poremontowe i budowlane, tekstylia (odzież), opakowania po odpadach niebezpiecznych (np. farbach, lakierach).

 

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

 

 

 

Mniszków, Olimpiów, Radonia

Góry Trzebiatowskie, Julianów, Bukowiec, Obarzanków, Małe Końskie, Grabowa, Syski, Holendry Grabowskie

 

Owczary, Prucheńsko Duże, Prucheńsko Małe, Nowe Błogie, Strzelce Marianka, Stoczki Duże, Stoczki Małe, Konstantynów

 

Jawor, Jawor Kolonia, Stok, Mikułowice, Świeciechów, Zajączków, Wydraków, Duży Potok

 

Błogie Szlacheckie, Błogie Rządowe, Zarzęcin

 

01.10.2019 r.

 

07.10.2019 r.

 

08.10.2019 r.

 

09.10.2019 r.

 

15.10.2019 r.

 

W PRZYPADKU PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT POD NUMEREM   TEL.:  795 499 873, 44 756 15 22 w. 17.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mniszków, dn. 01.10.2018 r.

 

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - WYSTAWKA

 

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Mniszków


Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22, 23, 24, 30, 31 października 2018 r. od godziny 7:00 rano na terenie Gminy Mniszków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

 

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

 

 

22.10. 2018

 

 

23.10. 2018

 

24.10. 2018

 

 30.10.2018

 

31.10.2018r.

 

Owczary

Prucheńsko Duże

Prucheńsko Małe

Błogie Szlacheckie

Marianka

Stoczki Duże

Stoczki Małe

Konstantynów

Nowe Błogie

Strzelce

 

Duży Potok

Zajączków

Wydraków

Syski

Bukowiec nad Pilicą

Julianów

 

 

Góry Trzebiatowskie

Obarzanków

Małe Końskie

Grabowa

Holendry Grabowskie

Radonia

 

 

Mniszków

Jawor

Jawor Kolonia

Stok

Mikułowice

Świeciechów

Olimpiów

 

Zarzęcin

Błogie Rządowe

 

Miejscowości zostały ułożone według kolejności przejazdu. Odpady powstające w gospodarstwie domowym oraz wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

 

W ramach wystawki odbierane będą:

 

- radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV, (kompletne)

- lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, oraz inny sprzęt AGD, (kompletne)

- dywany, wykładziny, meble,

- duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości- beczki, skrzynki, wiadra,

- elementy stolarki- listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,

- akumulatory,

- zużyte opony.

 

 

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

- odpady poremontowe i budowlane- gruz, płytki, cegła, kamienie,

- odpady tekstylne- odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, koce, narzuty)

- szkło,

- duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,

- odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

- odpady zawierające azbet- eternit.

 

 

UWAGA !!!

 

Odpady, które nie zostaną wystawione w wyznaczonym dniu od godziny 7:00 rano, nie zostaną one odebrane.

 

 

Agnieszka Łącka

 

 


 Mniszków, dn. 04.05.2016 r.

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującymi od 01 lipca 2016 r.


W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 01.02.2015 roku wprowadzono zmiany w sposobie naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 01.07.2016 roku opłaty będą naliczane od osoby z odpowiednim zróżnicowaniem stawek, tak aby zmiana ta była jak najmniej dotkliwa dla wszystkich mieszkańców.

 

Zgodnie z Uchwałą NR XVI/87/16 Rady Gminy Mniszków z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Mniszków stawki opłat od 01.07.2016r. będą wynosiły:

 

Liczba mieszkańców

 

Odpady zbierane w sposób selektywny (stawka od jednej osoby)

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany)

(stawka od jednej osoby)

1 mieszkaniec

12 zł

21 zł

2 mieszkańców

7 zł

14 zł

3 mieszkańców

6 zł

12 zł

4 mieszkańców

4,50 zł

10 zł

5 mieszkańców

4 zł

9 zł

6 mieszkańców

3,50 zł

8 zł

7 mieszkańców

3,30 zł

7 zł

8 mieszkańców

3 zł

6 zł

9 mieszkańców

2,50 zł

5 zł

10 mieszkańców

2 zł

4 zł

11 mieszkańców i więcej

1,50 zł

3 zł

 

Zmiana metody ustalenia stawki opłaty oraz ich wysokości powoduje powstanie obowiązku złożenia do Urzędu Gminy w Mniszkowie przez wszystkich właścicieli nieruchomości nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Prosimy właścicieli nieruchomości o wypełnienie swego obowiązku (złożenia deklaracji) co powoli uniknąć niepożądanych dla niego konsekwencji.

 

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie, pokój nr 6.

 

Pobierz: deklaracja.pdf

 

Wszelkich informacji na temat sposobu wypełniania nowej deklaracji udzieli pracownik pod nr telefonu 44 756-15-22 w. 17 (Agnieszka Łącka).

 

Agnieszka Łącka

 

 

 


 Mniszków, dn. 21.10.2015 r.

 

Właściciele posesji letniskowych.

Informacja dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

 

Wójt Gminy Mniszków zawiadamia że na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399, z późn. zm.) Rada Gminy Mniszków podjęła następujące uchwały:

 

- Nr IX/51/2015 z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Mniszków oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

- Nr IX/53/2015 Rady Gminy Mniszków z dnia 22 września 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Mniszków

 

- Nr IX/52/2015 Rady Gminy Mniszków z dnia 22 września 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

 

 

W związku z powyższym z dniem 01.01.2016 roku ulegają zmianie zasady ustalania i wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyżej wymienionych nieruchomościach.

 

Wprowadzono ryczałtową stawkę roczną w wysokości: 

 

1) 96,00 jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie,

2) 192,00 jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie.

Obowiązuje nowy wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania w terminie do 30 września każdego roku , za rok którego opłata dotyczy. Wpłaty można dokonywać u inkasenta lub w dotychczasowy sposób w kasie Urzędu Gminy Mniszków lub przelewem na rachunek bankowy nr: 68 8973 0003 0040 0040 0143 0004

 

W załączeniu przesyłam druk nowej deklaracji, który jest również dostępny w Urzędzie Gminy Mniszków, pokój nr. 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków (bip.mniszkow.pl) w zakładce „Gospodarka Odpadami”.

 

Deklaracje będą przyjmowane w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków.

 

Deklaracje należy złożyć w terminie do 31.12.2015 roku.

 

Wszelkich informacji na temat sposobu wypełniania nowej deklaracji udzieli pracownik w/w referatu pod nr telefonu 44 756-15-22 w.11.

 

Uwaga.

Właściciele nieruchomości, którzy nie złożą nowej deklaracji zostaną wezwani do złożenia wyjaśnień oraz deklaracji. W stosunku do tych właścicieli, którzy nie zastosują się do wezwania, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne. W ramach postępowania, w drodze decyzji administracyjnej, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i będzie to wówczas stawka wyższa 192,00 zł.

 

Sprawę prowadzi Agnieszka Łącka, nr telefonu 44 756-15-22, wew. 17.

 

Agnieszka Łącka

 

 


 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych - wystawka

 

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Mniszków

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 26.10.2015 r. - 30.10.2015 r. od godziny 7:00 rano na terenie Gminy Mniszków odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od właścicieli prywatnych posesji.

 

 

Odpady będą odbierane sprzed posesji według następującego harmonogramu:

 

 

26.10. 2015

 

 

27.10. 2015

 

28.10. 2015

 

29.10.2015

 

30.10.2015

 

Owczary

Prucheńsko Duże

Prucheńsko Małe

Błogie Szlacheckie

Konstantynów

Nowe Błogie

Strzelce

 

 

 

Duży Potok

Zajączków

Wydraków

Syski

Bukowiec nad Pilicą

Julianów

Góry Trzebiatowskie

Obarzanków

Małe Końskie

Grabowa

Holendry Grabowskie

 

Stoczki Duże

Stoczki Małe

Marianka

Radonia

Stok

Mikułowice

Świeciechów

Olimpiów

 

Mniszków

Jawor

Jawor Kolonia

 

Błogie Rządowe

Zarzęcin

 

 

 

Miejscowości zostały ułożone według kolejności przejazdu.

Odpady powstające w gospodarstwie domowym oraz wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję lub do drogi dojazdowej.

 

 

W ramach wystawki odbierane będą:

- radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,

- lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze, oraz inny sprzęt AGD,

- dywany, wykładziny, meble,

- duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości- beczki, skrzynki, wiadra,

- elementy stolarki- listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,

- akumulatory,

- opony.

 

 

Jako odpady wielkogabarytowe nie są traktowane i nie będą odbierane:

 

- odpady poremontowe i budowlane- gruz, płytki, cegła, kamienie,

- odpady tekstylne- odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, koce, narzuty)

szkło,

- duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,

- odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

- odpady zawierające azbet- eternit.

 

 

UWAGA !!!

Odpady, które nie zostaną wystawione w wyznaczonym dniu od godziny 7:00 rano, nie zostaną one odebrane.

 

 

 


 

Mieszkańcy Gminy Mniszków


Uprzejmie informujemy, że 31 grudnia 2014 r. upływa termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2014r. (październik, listopad, grudzień).

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłaty (od osób, które jeszcze tego nie uczyniły) w Kasie Urzędu Gminy Mniszków lub przelewem na rachunek bankowy nr:

 

 

68 8973 0003 0040 0040 0143 0004

 

 

Przypominamy również o stawkach opłat za gospodarowanie odpadami:


 

 

Opłata kwartalna

 

 

Odpady segregowane

 

Odpady zmieszane

 

Gospodarstwo domowe

do 2 osób

 

36 zł

63 zł

 

Gospodarstwo domowe

od 3 do 5 osób

 

48 zł

69 zł

 

Gospodarstwo domowe

od 6 osób i powyżej

 

54 zł

75 zł

 

 

Dokonując wpłaty na konto lub w kasie należy podać na dowodzie wpłaty:

W tytule - „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi"

 

 

Oraz niżej wymienione dane:

- nazwę właściciela,

- adres nieruchomości,

- kwartał za który dotyczy wpłata.

 

 


 

 

 

Zmiana terminów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Gmina Mniszków uprzejmie informuje, że Uchwałą Rady Gminy Mniszków z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostały zmienione terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Opłatę uiszcza się w następujących terminach:

1. za I kwartał - do 31 marca danego roku,

2. za II kwartał - do 30 czerwca danego roku,

3. za III kwartał - do 30 września danego roku,

4. za IV kwartał - do 31 grudnia danego roku.

 

 

Ponadto informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można będzie uiszczać u inkasenta lub w dotychczasowy sposób w kasie Urzędu Gminy Mniszków lub przelewem na rachunek bankowy nr:

 

68 8973 0003 0040 0040 0143 0004


Dokonując wpłaty na konto lub w kasie należy podać na dowodzie wpłaty:

W tytule - „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi .......... kwartał"

oraz niżej wymienione dane:

- nazwę właściciela,

- adres nieruchomości,

- kwartał za który dotyczy wpłata.

 

  

 

Informacja dla mieszkańców Gminy Mniszków

odnośnie odbioru odpadów komunalnych

 

 

Wójt Gminy Mniszków informuje, że w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. , ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

Tel. 801 501 511

 

W związku z powyższym do 20 lipca 2013 roku Wykonawca dostarczy do każdej posesji pojemniki i worki do zbierania odpadów wraz z harmonogramem ich odbioru.

Ponadto informujemy, że pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 15 października 2013 r.

Opłatę należy wnosić w kasie Urzędu Gminy w Mniszkowie lub na rachunek bankowy

 

68 8973 0003 0040 0040 0143 0004

 

Informujemy, że na terenie Gminy Mniszków będzie funkcjonował jeden punkt selektywnego zbierania odpadów. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie funkcjonował przy oczyszczalni ścieków w Mniszkowie, ul. Piotrkowska 87 i będzie odbierał odpady od mieszkańców w każdy ostatni piątek miesiąca od godziny 8:00 do godziny 15:00. Otwarcie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) nastąpi w miesiącu lipcu.


Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych będą mogli nieodpłatnie dostarczać:

- przeterminowane leki ,

- chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady budowlano-rozbiórkowe,

- zużyte opony,

- odpady ulegające biodegradacji,

- opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach,

- metale.

 

Ponadto szkoły zostanąwyposażone w pojemniki do zbiórki zużytych baterii a punkty apteczne w pojemniki do zbiórki przeterminowanych lekarstw.

Przypominamy również o składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez tych, którzy tego jeszcze nie zrobili. W przypadku niezłożenia deklaracji w wymaganym terminie na właścicieli lub innych użytkowników nieruchomości zostaną wydane decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

  

 

Mieszkańcy Gminy Mniszków

 

Z dniem 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

 

W praktyce oznacza to , że od 1 lipca 2013 roku gmina będzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. W zamian za to właściciel nieruchomości będzie wpłacał na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami .

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do wypełnienia i złożenia w Urzędzie Gminy w Mniszkowie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której m.in. podaje ilość osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość i w jaki sposób będzie prowadzona zbiórka odpadów komunalnych oraz wysokość miesięcznej opłaty. Na podstawie deklaracji będzie naliczana opłata, którą mieszkańcy będą uiszczać do budżetu gminy . Za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny będzie ustalona niższa stawka „opłaty śmieciowej'', po to aby zachęcić mieszkańców do dbania o środowisko naturalne.

 

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od gospodarstwa domowego.

 

 

OPŁATY OBOWIĄZUJĄCE W GMINIE MNISZKÓW


Odpady zbierane w sposób selektywny:

- Gospodarstwo domowe (do 2 osób) - 12,00 zł miesięcznie

- Gospodarstwo domowe (od 3 do 5 osób) - 16,00 zł miesięcznie

- Gospodarstwo domowe (od 6 osób i powyżej) - 18,00 zł miesięcznie

 

Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszany):

- Gospodarstwo domowe (do 2 osób) - 21,00 zł miesięcznie

- Gospodarstwo domowe (od 3 do 5 osób) - 23,00 zł miesięcznie

- Gospodarstwo domowe (od 6 osób i powyżej) - 25,00 zł miesięcznie

 

 

Każdy właściciel oraz zarządca nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Mniszków: www.mniszkow.pl, www.bip.mniszkow.pl.


W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, a także zmiany wysokości stawki - właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany do Urzędu Gminy w Mniszkowie. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w odpowiednim terminie albo w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Mniszków określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.

 

 

Odpady komunalne zbierane selektywnie (tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne) będą odbierane raz na dwa miesiące a pozostałe niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem odbierającego odpady.

 

Na terenie Gminy Mniszków dostępny będzie punkt selektywnego zbierania odpadów, gdzie będzie można oddawać odpady takie jak: opakowania wielomateriałowe, chemikalia, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i tekstylia. Miejsca ich lokalizacji oraz harmonogram odbioru udostępniony będzie na stronie internetowej naszej gminy, jak również zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, czyli na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mniszków oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

 

Pytania proszę kierować na nr tel. 44 756 15 76 (wew. 17)

 

  

 

Wzór wypowiedzenia umowy z PGK Opoczno - wzór

Wzór wypowiedzenia umowy z Veolia Tomaszów Maz. - wzór

 

 


 

WZÓR DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

     Deklaracja.pdf

 

 

--------------------------------------------

 

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE, LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Deklaracja.pdf

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
grafika
Zasady segregowania śmieci
ZASADY SEGREGOWANIA ŚMIECI Worek zielony - na szkło wrzucamy: • opakowania ze szkła białego i kolorowego, takie jak: - butelki, - słoiki, - pojemniki, - stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami sztucznymi. nie wrzucamy: • szkła okiennego, •...
grafika
PSZOK
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Co to jest PSZOK i gdzie się znajduje? PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to miejsce,w którym mieszkańcy Gminy Mniszków mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zbierane...
grafika
Harmonogram wywozu odpadów
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Mniszków Informujemy, że wywóz odpadów z terenu Gminy Mniszków będzie odbywał się wg. załączonych harmonogramów tj.: Harmonogram Nr 1 - dla miejscowości Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie,...
grafika
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
• Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mniszków za rok 2014
grafika
Informacja nt. firmy wywożącej odpady
Usługą odbioru odpadów z terenu Gminy Mniszków zgodnie z umową obowiązującą do dnia 30.06.2020 roku zajmuję się Firma FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. Biuro obsługi klienta tel. 44/6832532, www.fcc-group.pl.
grafika
Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych
Miejsca zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków za 2018 rok. Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane zmieszane odpady komunalne Kod odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych...
grafika
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Raz w roku organizowana jest mobilna zbiórka odpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, podczas której mieszkańcy gminy mogą oddać m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Podmiot odbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw...
grafika
Poziomy recyklingu
Osiągnięte przez gminę Mniszków poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w poszczególnych latach: Rodzaj odpadów Osiągnięte poziomy recyklingu w 2013...
grafika
Poziomy recyklingu firm
Informacja o poziomach osiągniętych przez firmy na terenie Gminy Mniszków, które odbierały odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: Firma 2018 ...
grafika
Nr konta bankowego
Nowy nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na...
grafika
Adres punktu zbierania odpadów z folii, sznurka oraz opon
Informacja dotycząca adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych Powstające w gospodarstwach rolnych odpady takie jak: folie, sznurki, opony można dostarczyć do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów...
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »