BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2051292
ostatnia aktualizacja BIP'u:
24-05-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[P]Przetarg
ZP/341/6/10/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) na: „Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błogie Rządowe, Błogie Szlacheckie, Konstantynów, Stok” 2010-05-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU 2010-05-18
[OG]Ogłoszenia
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MNISZKÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Mniszków w miejscowościach Mikułowice i Stok wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2010-05-17
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2010 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Mniszków 2010-03-24
[P]Przetarg
ZP/341/2/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, numer sprawy ZP 341/02/10 - nazwa zadania: "Dostawa 2 szt. nowych ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Mniszkowie i OSP w Błogiem". 2010-03-26
[P]Przetarg
ZP/341/1/11/10
Sprostowanie 2010-03-26
[P]Przetarg
ZP/341/1/10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia 2010-03-19
[P]Przetarg
ZP/341/1/10/10
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O ODRZUCENIU/WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowę kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia” 2010-03-19
[ZARZ]Zarządzenie
6/10/
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 7 miesięcy. 2010-03-16
[P]Przetarg
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 20 szt. drzew „ na pniu” gatunku dąb, klon i lipa, rosnących na działce nr ewidencyjny 404 obrębu Stok 2010-03-15
[P]Przetarg
ZP/341/5/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, polegającej na: budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia. 2010-03-11
[ZARZ]Zarządzenie
4/10/
Zarządzenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat. 2010-03-10
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków 2010-03-09
[P]Przetarg
ZP/341/4/10/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja inwestycji, polegającej na rozbudowie, nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku agronomówki na budynek przedszkola publicznego w Mniszkowie 2010-03-08
[P]Przetarg
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości rolno-leśnej niezabudowanej, obejmującej działkę nr ew. 254 o pow. 2,44ha obrębu Syski 2010-03-01
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o szkoleniu chemizacyjnym 2010-03-05
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy Mniszków 2010-02-23
[P]Przetarg
ZP/341/5/10/
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji w branżach: wodno – kanalizacyjnej i elektroinstalacyjnej. 2010-03-02
First page
4
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 918
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »