BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2533599
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na XXVI Promocyjno-Handlową Wystawę Rolniczą ROL-SZANSA 2017 2017-08-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na wykonanie i zamontowanie kabin WC w systemie zamkniętym 2017-08-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.271.2.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup kruszywa drogowego łamanego bazaltowego o frakcji 2 - 5 mm w ilości 200 ton wraz z dostawą, przeznaczonego na naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków. 2017-07-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.271.3.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup kruszywa drogowego łamanego dolomitowego o frakcji 2 -8 mm w ilości 200 ton wraz z dostawą, przeznaczonego na naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków. 2017-07-25
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14.07.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14.07.2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-07-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2017.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowej ziemnej SN-15kV, budowę linii napowietrznej SN-15kV, budowę dwóch słupowych stacji transformatorowych 15/04kV: ,,Zajączków 1” oraz ,,Zajączków 2” wraz z dojazdem, budowę linii napowietrznej nN-0,4kV, budowę linii kablowej ziemnej nN-0,4kV, budowę oświetlenia drogowego na terenie działek nr ewid. 395, 396, 397, 398, 399, 431, 403, 404, 405, 406, 430/1, 430/2, 430/3, 409, 410, 414/1, 414/2, 415, 437, 339, 340, 137, 138, 139, 140, 141, 269, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/5, 294/6, 294/2, 295/1, 295/3, 295/2, 296, 307/1, 307/2, 308, 309, 310/1, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 335/3, 335/4, 336, 337/5, 337/3, 338, 325, 333, 334, 335/1, 337/4, 433/1, 433/2, 268, 295/4, 337/2, w obrębie Zajączków, położonych w gminie Mniszków. 2017-07-14
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 353/1, 353/2, 353/3 o łącznej powierzchni 0,62ha, położonej w miejscowości Świeciechów. 2017-07-11
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-07-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.271.1.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż kruszywa drogowego łamanego dolomitowego o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 2000 ton wraz z dostawą, przeznaczonego na naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków. 2017-07-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą mebli szkolnych przeznaczonych do wyposażenia klas w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie 2017-07-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
5020.2/2017/
Protokół z otwarcia ofert na wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Mniszków 2017-07-04
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób 2017-06-30
[OB]Obwieszczenia
KO.420-101/17/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 11 kwietnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY. 2017-06-22
[D]Decyzje
RB.6220.7124.5/2016
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów na działce o numerze ewidencyjnym 246. 2017-06-27
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą mebli szkolnych przeznaczonych do wyposażenia klas w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie 2017-06-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli szkolnych 2017-06-20
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.2.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż mechanicznego układu pomiarowego zużycia oleju napędowego (przepływomierz z kompensatorem) z dokładnością pomiaru do 1% w pojazdach: 1. ciągnik rolniczy RENAULT model 155.54 o mocy 106 kW, 2. koparka kołowa O&K MH4 o mocy 57 kW. 2017-06-19
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.7124.5/2016
Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach sprawy przed wydaniem decyzji dot. budowy stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów 2017-05-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na okres 10 lat. 2017-06-14
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania o podział nieruchomości (nr działki 266, obręb Mniszków) 2017-05-29
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
5020.2/2017
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę urn wyborczych dla gminy Mniszków 2017-06-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na organizację imprezy plenerowej "Dożynki Gminne - Mniszków 2017" 2017-06-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z ponownego wyboru wykonawcy zadania: zakup wraz z dostawą 2 szt. nowych motopomp na wyposażenie dla jednostek OSP Mniszków i OSP Zarzęcin 2017-06-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.1.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż układu pomiarowego zużycia oleju napędowego online z mechanicznym przepływomierzem w pojazdach: 1. ciągnik rolniczy RENAULT model 155.54 o mocy 106 kW, 2. koparka kołowa O&K MH4 o mocy 57 kW. 2017-06-07
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli szkolnych 2017-06-06
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2017-06-05
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2017-06-06
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2016 roku 2017-05-31
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku 2017-05-31
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej 2017-05-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na organizację imprezy plenerowej "Dożynki Gminne - Mniszków 2017" 2017-05-30
[Spr]Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku 2017-05-30
[D]Decyzje
RB.6220.6920.4.2016/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającej na rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, usytuowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 w obrębie Owczary, gmina Mniszków. 2017-05-29
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu łazienek w Gimnazjum Publicznym w Mniszkowie 2017-05-29
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-05-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na zakup wraz z dostawą 2 szt. nowych motopomp TOHATSU M 16/8 lub równoważnej na wyposażenie dla jednostek OSP Mniszków i OSP Zarzęcin 2017-05-22
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/4/2017
Protokół z czynności otwarcia ofert (dot. Zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie opracowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew.: 171,172,173,174,175,176,223,224,225,226,227,228,229,230 w miejscowości Olimpiów gmina Mniszków" 2017-05-22
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów budowlanych 2017-05-16
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 17 szt. drzew "na pniu" z gatunku klon i topola. 2017-05-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 175 obręb Radonia, gmina Mniszków. 2017-05-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie cenowe ( dotyczy dostawy 2 szt. motopomp na wyposażenie dla jednostek OSP Mniszków i OSP Zarzęcin) 2017-05-12
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości budżetowej 2017-05-09
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.4.2017/
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew.: 171, 172, 173, 174, 175, 176, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 w miejscowości Olimpiów, gmina Mniszków 2017-05-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.4.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków. 2017-05-04
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 10 lat (obręb Mniszków) 2017-04-18
[Plany]Plany miejscowe
Uchwała nr XXVIII/158/17 Rady Gminy Mniszków z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2017-04-12
[D]Decyzje
RB.6733.2.2017.AŁ/
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-04-11
[OB]Obwieszczenia
RŚVI.7322.1.95.MC/2016
Obwieszczenie w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód 2017-04-04
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/3/2017
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY (dot. zakupu i dostawy kruszywa drogowego łamanego dolomitowego o frakcji od 0 do 31,5 mm w ilości 2000 ton - do naprawy dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Mniszków) 2017-04-10
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o spotkaniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 17:00 w miejscowości Radonia związanym z zamiarem budowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-04-07
[P]Przetarg
ZP/271/2/7/2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. przetargu nieograniczonego pn:"Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe") 2017-04-06
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 18 szt. drzew "na pniu" z gatunku klon i topola. 2017-04-03
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-04-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY(dot. usługi na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym drogowej, nad realizacją zadań: Część I: Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie; Część II: Remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe) 2017-03-29
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stoku z siedzibą w Mniszkowie, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków 2017-03-22
[P]Przetarg
ZP/271/2/2/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie:"Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe") 2017-03-29
[OG]Ogłoszenia
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Opoczyńskim w 2017 r. 2017-03-17
[P]Przetarg
ZP/271/2/1/2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców robót budowlanych dla zadania: Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe" 2017-03-22
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi leśnej - dojazdu pożarowego, L33P zlokalizowanej na działkach o nr ew. 860, 847, 870, 848, 837, 836, 835, 827, 826 obrębu Błogie Rządowe 2017-03-16
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450, na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2017-03-20
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.2.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług weterynaryjnych 2017-03-14
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy projektu "Mini plac zabaw -kraina skrzata") 2017-03-14
[P]Przetarg
ZP/271/2/2017
OGŁOSZENIE Z ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców robót budowlanych dla zadania:"Przebudowa dróg gminnych w Mniszkowie oraz remont drogi gminnej we wsi Prucheńsko Małe") 2017-03-08
[D]Decyzje
RB. 6220/6920.6.2016/2017
Decyzja nr 1/17 o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków". 2017-03-03
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.6.2016/2017
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 92/36, 92/41, 92/45, 92/46, 92/47, 92/48, 92/49, 92/50, 92/51, 92/52, 92/53, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 92/59, 92/60, 92/61, 92/62, 92/63, 92/64, 92/65, 92/66, 92/67, 92/68, 92/69, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/75, 92/76, 92/77, 92/78, 92/79, 92/80, 92/81, 92/82, 92/83, 92/84, 92/85, 92/86, 92/87, 92/88, 92/89, 92/90, 92/91, 92/92, 92/93, 92/94, 92/95, 92/96, 92/97, 92/98, 92/99, 92/100, 92/101, 92/102, 92/103, 92/104, 92/105, 92/106, 92/107, 92/108, 92/109, 92/110, 92/111, 92/112, 93, 94, położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków. 2017-03-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę bankową budżetu Gminy Mniszków oraz gminnych jednostek organizacyjnych 2017-03-02
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-03-02
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6920.1.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej o obsadzie 366,68 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 172, 173, 174 obrębu geodezyjnego Olimpiów 2017-03-01
[Post]Postanowienia
RB.6220.6920.6.2016/2017
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach położonych w obrębie Zarzęcin gmina Mniszków. 2017-02-22
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku kasztanowiec, klon, topola. 2017-02-20
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 353/1, 353/2, 353/3 o łącznej powierzchni 0,62ha, położonej w miejscowości Świeciechów. 2017-02-13
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2017-02-16
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek 39 i 48 w obrębie Jawor, 379, 378, 380, 381, 548, 547, 541, 538, 528 w obrębie Mniszków, położonych w gminie Mniszków. 2017-02-14
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-02-08
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. 2017-02-08
[P]Przetarg
ZP/271/1/6/2017
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. przetargu nieograniczonego pn:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum -część I,II oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV w okresie od 06.03.2017r do 31.12.2017r." 2017-02-02
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2017-01-20
[P]Przetarg
ZP/271/1/2017
Informacja z otwarcia ofert ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania: "Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum - część I,II oraz zakup przewozu do placówek specjalnych - część IV w okresie od 06.03.2017r. do 31.12.2017r.) 2017-01-18
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 766/2 o powierzchni 3,517ha, położonej w miejscowości Stok, z urządzoną księgą wieczystą PT1O/00032572/8 2017-01-16
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-01-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7041.w.1.WO.2016/
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę węgla kamiennego typu „ekogroszek” do szkół z terenu gminy Mniszków w 2017 r. 2017-01-16
[Post]Postanowienia
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków, Inwestor: Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięcia. 2017-01-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6920.4.2016/
Obwieszczenie o przedłożeniu w dniu 10.01.2017 r. przez Zakład Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków, „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków. 2017-01-12
[P]Przetarg
ZP/271/1/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usługi dot. przewozów uczniów z terenu Gminy Mniszków do 2 szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówki specjalnej w Piotrkowie Tryb. w okresie od 06.03.2017r. do 31.12.2017r.) 2017-01-10
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kasjer w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-30
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym 2016-12-16
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-12-21
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Mniszków, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 211 o powierzchni 0,0876 ha, położonej w Mniszkowie, z urządzoną księgą wieczystą KW 16600. 2016-12-23
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, obrębu Świeciechów. 2016-12-22
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie - Informatyk/Administrator w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie 2016-12-21
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-22
[P]Przetarg
ZP/271/4/8/2016
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA (dot. przetargu na zadanie:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017". 2016-12-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7044.oś.1WO.2016/
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Mniszków 2016-12-15
[Post]Postanowienia
RB.6220.6920.4.2016/
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, na działkach nr ewid.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 37/3, 38/1, 38/2, 39/1, 39/2, 39/3 obrębu Owczary, gmina Mniszków, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2016-12-12
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6920.6.2016/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającego na: budowie budynków letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ewid.: 92/36, 92/41, 92/45, 92/46, 92/47, 92/48, 92/49, 92/50, 92/51, 92/52, 92/53, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 92/59, 92/60, 92/61, 92/62, 92/63, 92/64, 92/65, 92/66, 92/67, 92/68, 92/69, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/75, 92/76, 92/77, 92/78 92/79, 92/80, 92/81, 92/82, 92/83, 92/84, 92/85, 92/86, 92/87, 92/88, 92/89, 92/90, 92/91, 92/92, 92/93, 92/94, 92/95, 92/96, 92/97, 92/98, 92/99, 92/100, 92/101, 92/102, 92/103, 92/104, 92/105, 92/106, 92/107, 92/108, 92/109, 92/110, 92/111, 92/112, 93, 94 obr. Zarzęcin, gmina Mniszków, o łącznej powierzchni 5,93 ha. 2016-12-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu dot. wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mniszków oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w schronisku 2016-12-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na okres 3 lat (obręb Mniszków). 2016-12-08
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kasjera w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-12-06
[P]Przetarg
ZP/271/4/6/2016
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usług pn.:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017" 2016-12-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/3/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. usługi na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mniszków w branżach sanitarnej i elektrycznej) 2016-12-02
[P]Przetarg
ZP/271/5/3/2016
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot.przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup Energii Elektrycznej") 2016-12-01
[N]Nabór
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-11-30
[N]Nabór
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. płk. W. Kucharskiego "Wichra" w Błogiem Rządowym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym 2016-11-24
[N]Nabór
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniszkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko bibliotekarskie - Informatyk/Administrator w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mniszkowie 2016-11-24
[P]Przetarg
ZP/271/5/2016
Informacja z otwarcia ofert (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zakup Energii Elektrycznej") 2016-11-21
[P]Przetarg
ZP/271/5/2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup Energii Elektrycznej") 2016-11-15
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego (obręb geodezyjny Stok). 2016-11-14
[P]Przetarg
ZP/271/4/2016
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - na podstawie art. 86 ust.5 ustawy Pzp ( dot. zamówienia pn.:"Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017") 2016-11-14
[P]Przetarg
ZP/271/5/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:"Zakup Energii Elektrycznej" dla potrzeb Gminy Mniszków) 2016-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 27 października 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży 2016-10-27
[P]Przetarg
ZP/271/4/2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA oraz zmiana Nr 1 SIWZ ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców zadania pn.:Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017" 2016-11-03
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą. 2016-10-26
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 19 szt. drzew "na pniu" z gatunku topola, kasztanowiec, klon, rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Mniszków. 2016-10-27
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. płac 2016-10-27
[P]Przetarg
ZP/271/4/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających z terenu Gminy Mniszków do szkół podstawowych, do gimnazjum oraz do placówek specjalnych w roku kalendarzowym 2017) 2016-10-25
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. płac w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-10-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/4/2016
Zaproszenie do złożenia oferty ( dot. wykonania odwodnienia pod planowane boiska do piłki nożnej oraz siatkówki plażowej we wsi Prucheńsko Duże) 2016-10-17
[Kons]Konsultacje
Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Mniszków w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 2016-10-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.7124.5.2016/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów na działce o numerze ewidencyjnym 246, obręb Błogie Szlacheckie. 2016-09-27
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 19 szt. drzew "na pniu" z gatunku topola, kasztanowiec, klon, rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Mniszków. 2016-10-06
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. płac w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2016-10-05
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6920.4.2016/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zakładu Ceramiki Budowlanej „OWCZARY” R.E.R. Sp. J., Owczary 28C, 26-341 Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach. 2016-09-23
[N]Nabór
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA RODZINY w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie 2016-09-20
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 29 szt. drzew "na pniu" z gatunku topola, kasztanowiec, dąb, klon, rosnących na działkach stanowiących własność Gminy Mniszków. 2016-09-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.7.2016.KM/
Zapytanie ofertowe (dot. dostawy i montażu kotła centralnego ogrzewania opalanego węglem kamiennym typu "eko-groszek" w Szkole Podstawowej w Błogiem Rządowym) 2016-09-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2/2016
ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZP.271.1.2.2016.AP ( dot. wyboru wykonawcy opracowania studium wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową, wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (część I) oraz audytu energetycznego (część II) dla projektu pn.: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich) 2016-09-07
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej 2016-08-19
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą. 2016-08-08
[P]Przetarg
ZP.271.2.2016.KM/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: „Remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1”) 2016-07-13
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie nr 20/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-07-11
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mniszków na 2016 r. 2015-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na 2016-2027. 2015-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r 2015-10-20
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mniszków w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-05
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr81/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027. 2015-09-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-09-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie informacji z wykonania budżetu i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mniszków za I półrocze 2015r. 2015-08-26
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-03-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 7B/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 7A/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-01-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Mniszkowie 2015-12-31
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Mniszków w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-11-25
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie powołania komisji do spraw likwidacji zużytych składników majątkowych. 2015-11-09
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-10-28
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2015-10-20
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmiany treści załącznika nr 3 zarządzenia Wójta Gminy Mniszków nr 84/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mniszków w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015r 2015-10-16
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Mniszków. sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta Gminy Mniszków w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczegółowych zdarzeń a także w czasie wojny. 2015-09-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-09-11
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 78/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursów: ”Na najładniejszy wieniec dożynkowy”, „Na najlepszy występ zespołu ludowego” oraz „Na najlepsze stanowisko gastronomiczne” 2015-09-11
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie prowadzenia do stosowania Planu Ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia III stopnia Gminy Mniszków 2015-09-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r . 2015-09-04
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Mniszków. 2015-08-27
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmiany treści załącznika nr 3 i 4 Wójta Gminy Mniszków Nr 69/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Mniszków w celu przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r 2015-08-31
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Mniszków w czasie upałów 2015-08-10
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 2015-08-03
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Wójta Nr 61/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027 2015-06-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mniszków na lata 2015-2027 2015-06-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Mniszków 2015-06-17
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2015-06-02
[ZARZ]Zarządzenie
58/2015
Zarządzenie Nr 58 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 2015-06-30
[ZARZ]Zarządzenie
37/2015
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Mniszków Nr 5/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności (zwrotu wydatków) z tytułu udostępniania lokali w Domach Ludowych oraz w Świetlicach stanowiących mienie komunalne Gminy Mniszków 2015-03-20
[ZARZ]Zarządzenie
9/2015
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Jawor w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
58/2015
Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Mniszków.W sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015r. 2015-06-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
BW 2151/2/2016/
Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze oferty. Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę urn wyborczych dla Gminy Mniszków 2016-06-30
[P]Przetarg
ZP.271.2.2016.KM/
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1) 2016-06-30
[P]Przetarg
ZP.271.2.2016.KM/
ZMIANA NR 1 SIWZ (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1) 2016-06-30
[P]Przetarg
ZP.271.2.2016.KM/
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1) 2016-06-30
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży 2016-06-27
[P]Przetarg
OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 01.09.2017r do 30.06.2019r. 2016-06-21
[P]Przetarg
OGŁOSZENIE o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. 2016-06-21
[P]Przetarg
ZP.271.2.2016.KM/
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: Remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1) 2016-06-21
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-06-06
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Mniszków z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-06-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
BW 2151/1/2016/
Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę urn wyborczych dla gminy Mniszków 2016-06-15
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą. 2016-05-30
[OB]Obwieszczenia
6220.5763.5.2015/2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków”. 2016-05-27
[OG]Ogłoszenia
Informacja w sprawie rozpoczęcia naboru wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości. 2016-05-05
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2016
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dotyczy projektu : "Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich". 2016-05-13
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2016
Odpowiedzi na pytanie (cz.2) (dotyczy projektu pn.:"Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2016-05-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2016
Odpowiedzi na pytania (cz.1) (dotyczy projektu pn.:"Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2016-05-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2016
Zapytanie ofertowe ( dot. usługi wykonania PFU dla projektu pn:"Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2016-05-09
[W]Wykaz
Wykaz podatników, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożono spłatę na raty w zakresie podatków lub opłat w 2015 r. 2016-05-09
[W]Wykaz
Wykaz podatników, którym udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w zakresie podatków lub opłat w 2015 r. 2016-05-09
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu ś/c PE 315 mm o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa na terenie działek: nr ewid. 486, 487/1, 491, 493/4, 381 w obrębie Mniszków, nr ewid. 48 w obrębie Jawor, nr ewid. 275 w obrębie Kolonia Jawor, położonych w gminie Mniszków. 2016-05-06
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5763.5.2015/2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków”. 2016-04-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6773.2.2016.AŁ/
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Zarzęcin na terenie działek nr ewid. 159/1 i 279, obręb Zarzęcin, w gminie Mniszków 2016-04-18
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 9 Wójta Gminy Mniszków z dnia 11.04.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 4 lat (Obręb Bukowiec) 2016-04-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 124/3, 381, 424/2, 486, obręb Mniszków, w gminie Mniszków. 2016-04-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6773.2.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę wodociągu wiejskiego w miejscowości Zarzęcin na terenie działek nr ewid. 159/1 i 279, obręb Zarzęcin, w gminie Mniszków. 2016-03-21
[P]Przetarg
ZP.271.1.2016.AP/
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków”) 2016-03-16
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 117/3 w miejscowości Syski, gmina Mniszków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-03-15
[OG]Ogłoszenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.29/2015
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 roku o wydaniu decyzji Nr 5/2016 z 26 lutego 2016 r. znak: WOOŚ-I.4200.2.2015.MG.27 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, tj. wariant W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74. 2016-02-26
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.28/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego 2016-02-26
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 2016-03-02
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Syski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016-03-01
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.2.2016.KM/
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego zadania pn.”Przebudowa dróg gminnych w Gminie Mniszków”. 2016-02-29
[P]Przetarg
ZP.271.1.2016.AP /
Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków”. 2016-02-29
[OG]Ogłoszenia
Informacja Starosty Opoczyńskiego o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej 2016-02-24
[P]Przetarg
ZP/271/1/2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mniszków" ) 2016-02-18
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2016.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ciągu pieszego w miejscowości Radonia na terenie działek nr ewid. 370, 451, 354, 355/1, 355/2, 360, obręb Radonia, w gminie Mniszków. 2016-02-15
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku 2016-02-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6773.6.2015/2016
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 135, 136, 137, 138 (obręb 21) w miejscowości Prucheńsko Małe, gmina Mniszków. 2016-01-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4.2015/2016
Obwieszczenie o Postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim znak: KO.461-220/15 dotyczące wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Mniszków odmawiającej ustalenia, z wniosku StoFarm Sp. z o.o. z/s w Karczewie, środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr ew. 50, 51, 52 obręb Stok, gm. Mniszków. 2016-01-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy usługi na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu "Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Mniszków, wykorzystującej lokalne zasoby przyrodnicze") 2015-12-31
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 117/3 w miejscowości Syski oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2015-12-15
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.24/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 listopada 2015 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-11-30
[OG]Ogłoszenia
PPIS-Hśr-HDM/470/40/2015
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie informuje 2015-11-27
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie w dniu 24 grudnia 2015 roku 2015-12-18
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.10.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Radonia na terenie działek nr ewid. 1, 11, 28, 29, 193, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2015-12-09
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.11.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Błogie Rządowe na terenie działek nr ewid. 800, 424, 822/1, obręb Błogie Rządowe,gmina Mniszków. 2015-12-03
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie do złożenia oferty na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Mniszków oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad nimi w legalnie prowadzonym schronisku. 2015-12-11
[OG]Ogłoszenia
RB.7044.oś.1.WO.2015/
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie konserwacji i naprawy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mniszków w 2016 roku. 2015-12-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy zadania pn. "Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego" 2015-12-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.9.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Potok na terenie działek nr ewid. 801, 802, 803, 804, 906, 1062, 1063, obręb Potok B, w gminie Mniszków. 2015-12-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Wójt Gminy Mniszków zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego" 2015-12-02
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Odpowiedź na zapytanie. Dotyczy zadania pn. "Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego" 2015-11-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Wójt Gminy Mniszków zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Zakup, dostawa i montaż sprzętu rehabilitacyjnego" 2015-11-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup, dostawę i montaż patelni elektrycznej w Domu Ludowym w miejscowości Jawor Kolonia, Gmina Mniszków. 2015-11-19
[OG]Ogłoszenia
Projekt Uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mniszków z Organizacjami Pozarządowymi w 2016 roku" 2015-11-16
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6773.6.2015/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 135, 136, 137, 138 (obręb 21) w miejscowości Prucheńsko Małe, Gmina Mniszków" . 2015-11-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4.2015/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 5/15 o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 50,51,52 obręb Stok, gmina Mniszków 2015-11-09
[OB]Obwieszczenia
WOOS-I.4200.2.MG.22/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 października 2015 roku w spr. wydania postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-10-29
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.S.6.WO.2015/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi wykaszania przydrożnych rowów dróg gminnych własnym ciągnikiem rolniczym przy wykorzystaniu kosiarki bijakowej na wysięgniku będącej własnością Gminy Mniszków. 2015-10-29
[OG]Ogłoszenia
Informacja o zgromadzeniach 2015-10-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4/2015
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach o nr ewid. gr. 50,51,52 obręb Stok, gmina Mniszków 2015-10-19
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Mniszków 2015-10-15
[ZARZ]Zarządzenie
83/2015
Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 05.10.2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-10-05
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczące uchylenia decyzji Wójta Gminy Mniszków, odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 117/3, obręb 0026, w miejscowości Syski 2015-10-05
[ZARZ]Zarządzenie
79/
Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 17.09.2015 r. w sprawie unieważnienia przeprowadzonego w dniu 10.08.2015 r. drugiego ustnego przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Mniszków, oznaczonej numerem działki 302/1 obrębu Mikułowice. 2015-09-17
[OG]Ogłoszenia
Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Mniszków, która rozpocznie się w dniu 22 września 2015 roku (tj. wtorek) o godz. 10:00 w sali obrad Urzędu Gminy w Mniszkowie 2015-09-08
[P]Przetarg
ZP/271/5/3/2015
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn."Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków) 2015-09-09
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5763.5.2015/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków" 2015-09-08
[P]Przetarg
ZP/271/5/2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn:"Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków" 2015-09-01
[P]Przetarg
ZP/271/5/2015
ZMIANA NR 1 SIWZ (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn: Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujacych OZE w Gminie Mniszków) 2015-09-01
[P]Przetarg
ZP/271/5/2015
ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA ( dotyczy przetargu na wybór wykonawcy zadania: Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków" 2015-08-31
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.18/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-08-26
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie nr 74/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie 2015-08-31
[OG]Ogłoszenia
Informacja o możliwości składania pisemnych wniosków o oszacowanie przez komisję szkód powstałych w wyniku suszy w gospodarstwie rolnym. 2015-08-25
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.7.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu ś/c PE 315 mm o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa na terenie działek w obrębie Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor. 2015-08-24
[ZARZ]Zarządzenie
70/2015
Zarządzenie nr 70/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 2015-08-12
[P]Przetarg
ZP/271/4/2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mniszków" 2015-08-24
[P]Przetarg
ZP/271/5/2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy zadania pn: "Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków") 2015-08-20
[OG]Ogłoszenia
Zawiadomienie o przejęciu granic nieruchomości położonej w obrębie Sieczka, gmina Aleksandrów. 2015-07-28
[P]Przetarg
ZP/271/4/2015
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA (dot.przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn."Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Mniszków") 2015-08-18
[ZARZ]Zarządzenie
69/2015/
ZARZĄDZENIE Nr 69/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Mniszków w celu przeprowadzenia referendum zarządzonego na dzień 06 września 2015r. 2015-08-11
[P]Przetarg
ZP/271/4/2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przetarg nieograniczony na usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Mniszków) 2015-08-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4740.4.2015/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Inwestora - StoFarm Sp. z o. o, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr ew. gr. 50, 51, 52 obręb Stok. 2015-07-28
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.7.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę gazociągu ś/c PE 315 mm o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa na terenie działek w obrębie Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor. 2015-07-22
[ZARZ]Zarządzenie
65/2015
Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-15
[ZARZ]Zarządzenie
64/2015
Zarządzenie nr 64/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-15
[ZARZ]Zarządzenie
63/2015
Zarządzenie nr 63/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-15
[ZARZ]Zarządzenie
62/2015
Zarządzenie nr 62/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-15
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.7533.2014/2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 117/3, obręb 0026, miejscowość Syski. 2015-07-03
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mniszków, położonej w miejsc. Mikułowice. 2015-07-03
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2015-06-24
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2015-06-18
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.5.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN na terenie działek nr 126, 909, 486, położonych w miejscowości Bukowiec nad Pilicą 2015-06-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.6.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę elektroenergetycznej linii kablowej SN na terenie działek nr 580/1, 580/2, 581 położonych w miejscowości Prucheńsko Duże 2015-06-11
[ZARZ]Zarządzenie
50/2015/
Zarządzenie nr 50/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego 2015-05-18
[ZARZ]Zarządzenie
49/2015/
Zarządzenie nr 49/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania z zakresu rejestracji stanu cywilnego w Urzędzie Gminy w Mniszkowie. 2015-05-18
[ZARZ]Zarządzenie
56/2015/
Zarządzenie NR 56/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 5 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie. 2015-06-05
[ZARZ]Zarządzenie
54/2015/
Zarządzenie NR 54/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy 2015-06-02
[ZARZ]Zarządzenie
53/2015/
Zarządzenie NR 53/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz przeprowadzenia rokowań po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy. 2015-05-29
[ZARZ]Zarządzenie
52/2015/
Zarządzenie NR 52/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do spraw przydziału lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 2015-05-25
[ZARZ]Zarządzenie
51/2015/
Zarządzenie NR 51/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-05-22
[ZARZ]Zarządzenie
48/2015/
Zarządzenie NR 48/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stoku 2015-05-15
[ZARZ]Zarządzenie
47/2015/
Zarządzenie NR 47/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Płk. W. Kucharskiego "Wichra" w Błogiem Rządowym 2015-05-15
[ZARZ]Zarządzenie
46/2015/
Zarządzenie NR 46/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie. 2015-05-15
[ZARZ]Zarządzenie
45/2015/
Zarządzenie NR 45/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-05-07
[ZARZ]Zarządzenie
44/2015/
Zarządzenie NR 44/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-04-28
[ZARZ]Zarządzenie
43/2015/
Zarządzenie NR 43/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Mniszków w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-20
[ZARZ]Zarządzenie
42/2015/
Zarządzenie NR 42/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatora informatycznej obsługi wyborów na Prezydenta RP w Gminie Mniszków 2015-04-14
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie NR 40A/ 2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykonanych w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Mniszkowie 2015-03-31
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie NR 38/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mniszków na rok 2015 2015-03-23
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie NR 36/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego 2015-03-20
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie NR 35/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Mniszkowie 2015-03-16
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie NR 34/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2015 r. 2015-03-11
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie NR 33/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie uzgodnienia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminu składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mniszków w roku szkolnym 2015/2016 2015-02-19
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie NR 10/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Zajączków w celu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję 2015-02-02
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie 4/2015 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 31/2012 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa 2015-01-29
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.2.7533.2014/2015
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 117/3, obręb 0026, miejscowość Syski. 2015-06-08
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wynikach konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 2015-06-08
[OG]Ogłoszenia
INFORMACJA O ZASADACH PRZYZNANIA POMOCY dotyczącej mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii z przeznaczeniem na potrzeby własne na terenie Gminy Mniszków 2015-06-03
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania przeprowadzonego na wniosek Państwa Marzeny i Wiesława Wadelskich, zam. ul. Szkolna 17, 62-586 Rzgów, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Trębarczyk, zam. Lipowa 12, 26-300 Opoczno, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 2015-06-03
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy w Urzędzie Gminy w Mniszkowie 2015-06-02
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2627.3.2015/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 3/15 o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia w zakresie modernizacji Zakładu Ceramiki Budowlanej w Owczarach, polegającej na rozbudowie i przebudowie infrastruktury zakładu 2015-05-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.2.7533.2014/2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 117/3, obręb 0026, miejscowość Syski, gmina Mniszków 2015-05-07
[OG]Ogłoszenia
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 2015-05-25
[P]Przetarg
ZP/271/3/2015
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn:" Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów-granica gminy") 2015-05-25
[OG]Ogłoszenia
OGŁOSZENIE Okręgowej Komisji Nr 57 w Mniszkowie z dnia 19 maja 2015 r. w spr. wyborów do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 2015-05-19
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie Zarządu Województwa Łódzkiego w spr. projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 2015-05-11
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 57 w Mniszkowie z dnia 11 maja 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach w wyborach na członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego 2015-05-11
[P]Przetarg
ZP/271/3/2015
Zmiana nr 1 SIWZ ( dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Olimpiów - granica gminy") 2015-05-14
[OG]Ogłoszenia
Oświadczenie OZE - budowa instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2015-05-13
[OG]Ogłoszenia
Ankieta dotycząca dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2015-05-13
[P]Przetarg
ZP/271/2/5/2015
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zamówienia: " Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków) 2015-05-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2015.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej, położonej w miejscowości Zarzęcin, gmina Mniszków 2015-05-07
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2621.2.SK/2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu butli z gazem płynnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew.: 187, 188, obrębu Mniszków, gm. Mniszków 2015-05-06
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ-I.4200.2.MG.5/2015
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2015 roku w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. świętokrzyskiego" 2015-04-30
First page
2
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1026
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »