BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2533656
ostatnia aktualizacja BIP'u:
20-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Lista dokumentów »
Rodzaj/Numer Tytuł dokumentu Data podpisania malejąco
[ZAW]Zawiadomienia
DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.262.2019.EK.1/
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o nadaniu decyzji własnej ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego). 2020-02-12
[Post]Postanowienia
RB.6220.2.2019/2020.KR/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn: „prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków” 2020-02-20
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.5.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Błogie Rządowe na działce o nr ewid. 306, obręb Błogie Rządowe, Gmina Mniszków. 2020-02-18
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 2020-02-17
[D]Decyzje
RB.6220.3.2019/2020/
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2020-02-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2020.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę utwardzenia terenu wraz z budową małej architektury (tj. ławki, stojaki na rowery, tablice informacyjne) z przeznaczeniem pod miejsce odpoczynku rowerzystów przy ścieżce rowerowej oraz budowa oświetlenia za pomocą paneli fotowoltaicznych, na terenie działki o nr ewid.: 178/2 obręb Błogie Szlacheckie, Gmina Mniszków. 2020-02-10
[D]Decyzje
RB.6220.3.2018/2019/2020/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.08.2018r., znak: RB.6220.3.2018 2020-02-11
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. 2020-02-06
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2019/2020.KR/
Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu opinii przez organy współdziałające w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków. 2020-02-05
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7044.kr.3.2020.KS/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup wraz z transportem kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków w 2020r. 2020-02-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7044.em.2.2020.KS/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków w 2020r. 2020-02-03
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2020-01-31
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2020-01-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2020.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę ścieżki rowerowej wraz z utwardzeniem terenu(...) na terenie działek, obręb Błogie Rządowe. 2020-01-29
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2020-01-27
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2019.2020.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa stanowiska słupowego SN 15kV, budowa linii kablowej(...) obręb Bukowiec, Gmina Mniszków. 2020-01-27
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków dotyczące przedsięwzięcia polegającego na: „prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków” 2020-01-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2020-01-24
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2018/2019/2020/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 29.08.2018r., znak RB.6220.3.2018., dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków” 2020-01-24
[P]Przetarg
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego 2020-01-23
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2019.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zamiarze wydania decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego – rozbudowa z nadbudową budynku sortowni oraz budowa budynku na filtr odpylający” w miejscowości Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 14 na działce nr ewid. 327/4, obrębu geodezyjnego (0014) Mniszków, gmina Mniszków. 2020-01-23
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2020 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2020-01-20
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 0050/2/2020 Wójta Gminy Mniszków z dnia 14.01.2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek gruntowych budowlanych, stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (obręb Mniszków) 2020-01-14
[ZAW]Zawiadomienia
Zawiadomienie o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień dotyczących wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego – rozbudowa z nadbudową budynku sortowni oraz budowa budynku na filtr odpylający” w miejscowości Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 14 na działce nr ewid. 327/4, obrębu geodezyjnego (0014) Mniszków. 2020-01-15
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2019/2020.KR/
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na: „prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków”, Inwestor: P.P.H.U. Cegielnia Mniszków Spółka Cywilna, Stanisław Przybyła, Elżbieta Przybyła, ul. Piotrkowska 86, 26 -341 Mniszków. 2020-01-14
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 2020-01-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2019.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągowej sieci rozdzielczej, działki 452, 71, obręb Zarzęcin 2020-01-08
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa 2020-01-08
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa stanowiska słupowego SN 15kV, budowa linii kablowej(...) obręb Bukowiec, Gmina Mniszków. 2019-12-30
[P]Przetarg
ZP.271/21/2019/RK/
Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mniszków w 2020 roku 2019-12-27
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2019.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącego zakładu produkcyjnego – rozbudowie z nadbudową budynku sortowni oraz budowie budynku na filtr odpylający w miejscowości Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 14 na działce nr ewid. 327/4, obrębu geodezyjnego (0014) Mniszków, gmina Mniszków". 2019-12-23
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa wodociągowej sieci rozdzielczej, działki o nr ewid. 452 i 71 obręb Zarzęcin, gmina Mniszków 2019-12-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.6140.2.2019/2020/
Zapytanie ofertowe na „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Mniszków w 2020 roku”. 2019-12-11
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.6140.1.2019/2020/
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest: „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Mniszków w 2020 roku”. 2019-12-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7636.25.2019.KS/
Protokół dotyczący wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę piasku przeznaczonego do zimowego utrzymywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków. 2019-12-10
[ZAW]Zawiadomienia
DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.6/
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 50/2019, z dnia 30 maja 2019 r. znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego). 2019-11-28
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2019.KR/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 06.01.2020r., w sprawie uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na: "prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków" 2019-12-06
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6331.1.2019.KR/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji dot. "naruszenia stosunków wodnych na gruncie, poprzez zmianę kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich poprzez wybudowanie drogi dla potrzeb przewozu kruszywa z kopalni Stok,obręb Stok". 2019-12-03
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7636.25.2019.KS/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu: "Zakup i dostawa piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków". 2019-11-28
[OG]Ogłoszenia
WA.ZUZ.3.421.948.2019.IM/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego 2019-11-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 24 szt. laptopów, wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, z gwarancją na co najmniej 24 miesiące; 24 szt. myszek; 2 szt. szafek mobilnych; 2019-11-21
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.721.1.2019/2020/
Zapytanie ofertowe: "Oferta na usługi weterynaryjne dla Gminy Mniszków" 2019-11-19
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.6140.1.2019/2020/
Zapytanie ofertowe na „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Mniszków w 2020 roku”. 2019-11-18
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 0050/101/2019 Wójta Gminy Mniszków z dnia 06.11.2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości (lokal położony w budynku Ośrodka Zdrowia) 2019-11-06
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 0050/99/2019 Wójta Gminy Mniszków z dnia 04.11.2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy T-Mobile S.A. z siedzibą w Warszawie, na okres 10 lat. 2019-11-04
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271/16/2019/RK/
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę 24 szt. laptopów, wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem operacyjnym i biurowym, z gwarancją na co najmniej 24 miesiące; 24 szt. myszek; 2 szt. szafek mobilnych; 2019-11-06
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i promocji gminy 2019-10-31
[OB]Obwieszczenia
WA.ZUZ.3.421.141.2019.DŁ/
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Tryb. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych 2019-10-21
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i promocji gminy 2019-10-28
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji w spr. przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok" 2019-10-25
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie na zastępcze wykonanie przeglądu serwisowego instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mniszków. 2019-10-28
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe. 2019-10-24
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
OSP.5543.14.2019/
Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia i sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek OSP w Bukowcu nad Pilicą i OSP w Mniszkowie 2019-10-21
[ZAW]Zawiadomienia
DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.213.2019.EK.1/
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o nadaniu decyzji Nr 50/2019 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, rygoru natychmiastowej wykonalności. 2019-10-11
[OG]Ogłoszenia
Nowy nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2019-10-15
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zamówień publicznych, inwestycji i promocji gminy 2019-10-10
[Kons]Konsultacje
Zarządzenie nr 0050/93/2019 Wójta Gminy Mniszków z dnia 8 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 r." 2019-10-08
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2019-10-01
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2019.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Stoczki - Strzelce 2019-09-30
[OG]Ogłoszenia
Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasów 2019-09-26
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Gmina Mniszków zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury", etap II. 2019-09-30
[ZAW]Zawiadomienia
WA.ZUZ.3.421.656.2019.AD/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego poprzez zarurowanie jego fragmentu oraz demontaż dwóch istniejących zarurowań na działce nr 167 w m. Mniszków 2019-09-20
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-09-23
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2019.AŁ/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci wodociągowej łączącej miejscowości Olimpiów - Świeciechów 2019-09-18
[ZAW]Zawiadomienia
WOOŚ.4220.436.2019.PTa.3 /
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: "prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków. 2019-09-17
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
OSP.5543.6.2019/
Gmina Mniszków zaprasza do złożenia oferty na: dostawę sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem na potrzeby jednostki OSP w Mniszkowie 2019-09-16
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.2018.2019.AŁ/
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450, na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2019-09-13
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.41/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, t.j wariant W6+W6' drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 S74. 2019-09-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271/13/2019/RK/
Zapytanie ofertowe na zastępcze wykonanie przeglądu serwisowego instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Mniszków. 2019-09-13
[ZAW]Zawiadomienia
DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.133.2019.EK.3/
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 29 listopada 2019r w sprawie odwołania od decyzji RDOŚ w Łodzi Nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego). 2019-09-04
[OB]Obwieszczenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia 2019-08-28
[D]Decyzje
RB.6220.2.2018/2019/
Decyzja Wójta Gminy Mniszków umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków”, Inwestor: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02 - 667 Warszawa, 2019-09-02
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-08-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Stoczki - Strzelce, działka o nr ewid. 305 obręb Stoczki, działki nr ewid. 349, 350, 351, 444, 445, 464 obręb Strzelce, gmina Mniszków 2019-08-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Olimpiów-Świeciechów, działki o nr ewid. 157, 213 obręb Olimpiów, działka nr ewid. 214 obręb Świeciechów, gmina Mniszków 2019-08-14
[Post]Postanowienia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.35/
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ.4200.1.2017.MGr w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w Łodzi Nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019r., znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim, tj. wariant W6+W6' DROGI S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18 + 000drogi S74, ze względu na ważny interes społeczny. 2019-08-08
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.36/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu postanowienia znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.35 o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ nr 50/2019 z dnia 30 maja 2019r. znak: WOOŚ.420.41.2018.MGr.20 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego w wariancie inwestorskim t.j. wariant W6+W6 drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km18+000 drogi S74, ze względu na ważny interes społeczny 2019-08-08
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2019.KR/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków”, inwestor: P.P.H.U. Cegielnia „Mniszków” Spółka Cywilna Stanisław Przybyła, Elżbieta Przybyła, ul. Piotrkowska 86, 26 – 341 Mniszków 2019-08-07
[OB]Obwieszczenia
WA.ZUZ.3.421.141.2018.DŁ/
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego z wniosku z dnia 15.02.2019r., znak: L.dz 1245/2019zakładu Grudzeń Las Sp. z o. o., Grudzeń Las 28, 26-332 Sławno w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych z istniejącego ujęcia ujmującego do eksploatacji kredowy poziom wodonośny, składającego się z jednej studni głębinowej, zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid 252/1, obręb 26 Syski, m. Syski, gmina Mniszków, pow. opoczyński, woj. łódzkie, w ilości: Qmax/s = 0,0166 m3/s; Qśr/dob = 720 m3/s; Q dop/rok = 216000 m3/rok, przez okres 300 dni w roku, dla potrzeb istniejącej instalacji do przerobu piasku w Oddziale Przeróbki Piasku w Syskich. 2019-07-25
[OB]Obwieszczenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90 - 042 Łódź w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Aleksandros Liolios w zakresie inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 160 PREC, maksymalne ciśnienie w sieci 500 kPa minimalne ciśnienie w sieci 10 kPa o długości 1605m przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości (działka nr ewid. 17/1, 17/2, 111/1, 111/2, 111/3 obręb 7 działka nr ewid 198, 21/5, 197/1, 187, 417, obręb 4), miasto Sulejów, powiat piotrkowski 2019-07-25
[OG]Ogłoszenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 160 PERC, maksymalne ciśnienie w sieci 10 kPa o długości 1605 m przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości (działka nr ewid. 17/1, 17/2, 111/1, 111/2, 111/3 obręb 7, działka nr ewid. 198, 21/5, 197/1, 187, 417 obręb 4, miasto Sulejów, powiat piotrkowski 2019-07-25
[P]Przetarg
ZP.271/1/2019/OSP/
Przetarg nieograniczony na dostawę: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (4x4) dla OSP w Zarzęcinie 2019-08-01
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.29/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - (gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego) 2019-06-27
[P]Przetarg
ZP.271/7/2019/RK/
Przetarg nieograniczony na usługi: dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 02.09.2019 r. do 30.06.2020 r. 2019-07-23
[ZAW]Zawiadomienia
WOOŚ.420.76.2019.JKo/
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, że na wniosek Wójta Gminy Mniszków zostało wszczęte postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych t.j. studni głębinowej nr 2 (zastępczej dla studni istniejącej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Zajączków, dz. Nr 294/2, gmina Mniszków, powiat opoczyński, woj. łódzkie, o wydajności 96m3/h”. 2019-07-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Wójt Gminy Mniszków zaprasza do składania ofert na dostawę i montaż elementów mini placu zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Mniszków 2019-07-18
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-07-16
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP 271/10/2019/RK/
Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.: "Utworzenie i prowadzenie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w gminie Mniszków" 2019-07-11
[OG]Ogłoszenia
Gmina przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód suszowych 2019-07-09
[P]Przetarg
ZP/271/11/2019/RK/
Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury" - Etap II 2019-07-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP271/9/2019/RK/
Zakup samochodu strażackiego dla OSP Bukowiec nad Pilicą 2019-07-03
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.29/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie administracyjnej o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi 2019-06-27
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 2019-06-29
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2018/2019/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2019-06-29
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.25/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-06-19
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP271/8/2019/RK/
Gmina Mniszków zwraca się z zapytaniem o koszt wykonania usługi polegającej na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury" 2019-06-25
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 2019-06-24
[OB]Obwieszczenia
IZOŚ.6733.20.2019/
Obwieszczenie Burmistrza Sulejowa o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia 2019-06-07
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. obsługi Rady Gminy 2019-06-07
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.21/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-05-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7011.1.2019.KS/
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego sieci wodociągowej PVC 110 2019-05-28
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych i inwestycji 2019-05-30
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/6/2019/
Zaproszenie do złożenia oferty na usługę polegającą na pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury" 2019-05-29
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza XI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2019-05-27
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2019-05-27
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych i inwestycji 2019-05-27
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku 2019-05-28
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2018 roku 2019-05-28
[N]Nabór
Wójt Gminy Mniszków ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół: 1) Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą, 2) Szkoły Podstawowej im. płk. W. Kucharskiego "Wichra" w Błogiem Rządowym. 2019-05-24
[D]Decyzje
RB.6220.1.2019.KR/
Decyzja Wójta Gminy Mniszków w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych t.j. studni głębinowej nr 2 (zastępczej dla studni istniejącej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Zajączków, dz. Nr 294/2, gmina Mniszków, powiat opoczyński, woj. łódzkie, o wydajności 96m3/h”. 2019-05-17
[OG]Ogłoszenia
WA.ZPU.3.502/35.2019.TK/GM/
Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie na temat udrożniania koryt rzek poprzez usuniecie między innymi istniejących zatorów w tym tam bobrowych. 2019-05-16
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.1.2019.KR/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych t.j. studni głębinowej nr 2 (zastępczej dla studni istniejącej) dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości Zajączków, dz. Nr 294/2, gmina Mniszków, powiat opoczyński, woj. łódzkie, o wydajności 96m3/h”. 2019-05-13
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. pozyskiwania funduszy unijnych, zamówień publicznych i inwestycji 2019-05-09
[ogł]Ogłoszenie
Zawiadomienie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Smardzewice w sprawie podjęcia decyzji o przeprowadzeniu zabiegu chemicznego przeciwko chrabąszczom. 2019-05-02
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7044.oś-LED.2019.KS/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu polegającym na: "Demontaż istniejących opraw oświetleniowych oraz montaż i uruchomienie nowych opraw oświetlenia ulicznego opartych na technologii LED w 280 punktach na terenie Gminy Mniszków. 2019-04-26
[P]Przetarg
ZP/271/5/2019/
"Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury - Etap II" 2019-04-16
[P]Przetarg
ZP/271/3/2019/
OGRANICZENIE DEGRADACJI SULEJOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO NA TERENIE GMINY MNISZKÓW POPRZEZ BUDOWĘ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ ORAZ MAŁEJ ARCHITEKTURY” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 2019-04-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.1.2019.KPiKR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mniszków na lata 2019 – 2032” 2019-04-11
[D]Decyzje
RB.6220.2.2018/2019/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków”. Inwestorem Przedsięwzięcia jest: P4 Sp. z o. o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa, pełnomocnik Pan Krzysztof Wrona, zam. ul. Pułtuska 12/14 m 15, 04 – 331 Warszawa 2019-04-10
[P]Przetarg
ZP/271/3/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych przy zadaniu:"Remont drogi gminnej (ul. Łąkowa) w Mniszkowie) 2019-04-09
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.420.41.2018.MGr.17/
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego. 2019-03-27
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.2.2018/2019/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w związku z uchyleniem i przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia Organowi pierwszej instancji - przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków”, 2019-03-15
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
II POSTĘPOWANIE OFERTOWE - Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na: 1)remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego, 2)budowie i przebudowie dróg gminnych na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – Strzelce - droga krajowa nr 12 3)przebudowie obiektu inżynieryjnego na rzece Radońka 2019-03-13
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7636.em.2.2019.KS/
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków w 2019 roku 2019-03-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7636.kr.1.2019.KS/
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU na zakup wraz z transportem kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków w 2019 roku 2019-03-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na: 1)remoncie i przebudowie drogi powiatowej nr 3106E na odcinku Prucheńsko Duże - Owczary-granica powiatu opoczyńskiego/piotrkowskiego, 2)budowie i przebudowie dróg gminnych na odcinku Prucheńsko Duże – Owczary – Strzelce - droga krajowa nr 12 3)przebudowie obiektu inżynieryjnego na rzece Radońka 2019-02-21
[OB]Obwieszczenia
KO.420-243/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji, mocą której: 1) uchyliło zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalonych wymagań w zakresie melioracji wodnych i w tym zakresie orzekło, co do istoty sprawy, 2) w pozostałej części zaskarżoną decyzję utrzymało w mocy (dotyczy inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków) 2019-02-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2018.2019.AŁ/
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, działka nr ewid. 44 obręb Owczary, gmina Mniszków 2019-02-11
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 302/1, stanowiącej własność Gminy Mniszków, o powierzchni 0,2163 ha, położonej w miejscowości Mikułowice. 2019-02-04
[OB]Obwieszczenia
KO.461-88/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RB.6220.6.2018 dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków”. 2019-01-22
[D]Decyzje
RB.6220.7.2018/2019.KR/
Decyzja Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 274, 275/2 w miejscowości Prucheńsko Duże, gmina Mniszków”. 2019-02-01
[D]Decyzje
KO.461-88/18/
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim utrzymało w mocy Decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 06.11.2018r., znak:RB.6220.6.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków”. 2019-01-29
[Post]Postanowienia
RB.6220.2.2018/2019/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu z dnia 14.01.2019r., znak sprawy:RB.6220.2.2018/2019 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków” 2019-01-22
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r. 2019-01-18
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2019-01-15
[Post]Postanowienia
RB.6220.7.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 274, 275/2 w miejscowości Prucheńsko Duże, gmina Mniszków". 2019-01-16
[P]Przetarg
ZP/271/2/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.: "Zakup Energii Elektrycznej dla Gminy Mniszków w 2019 roku") 2019-01-15
[Post]Postanowienia
RB.6220.8.2018/2019.KR/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450B na działce nr ewid. 93, obręb Mniszków” 2019-01-15
[Post]Postanowienia
RB.6220.2.2018/2019/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków o umorzeniu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2019-01-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2018.2019.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia, działka nr ewid. 44 obręb Owczary, gmina Mniszków 2019-01-08
[P]Przetarg
ZP/271/1/2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Zakup Energii Elektrycznej dla Gminy Mniszków w 2019 roku" 2019-01-03
[Post]Postanowienia
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 274, 275/2 w miejscowości Prucheńsko Duże, gmina Mniszków”. 2018-12-27
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 2018-12-21
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2018/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków.” 2018-12-20
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 2018-12-19
[P]Przetarg
ZP/271/15/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot.przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Zakup Energii Elektrycznej dla Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.") 2018-12-13
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej w części zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, obrębu Świeciechów. 2018-12-07
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Mniszków przeznaczonej do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obrębu Mikułowice. 2018-12-07
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza X ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-12-07
[P]Przetarg
ZP/271/14/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Zakup Energii Elektrycznej w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2020 r. dla Gminy Mniszków" 2018-12-05
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych 2018-12-03
[OB]Obwieszczenia
RG.6733.4.2017.2018/
Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków. 2018-11-19
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7636.9.2018.KS/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup o dostawę piasku przeznaczonego do zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków 2018-11-19
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2017/2018/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak sprawy: RB.6220.5.2017/2018) dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski. 2018-11-15
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków.” 2018-11-09
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.7.2018.KR/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach 274, 275/2 w miejscowości Prucheńsko Duże, gmina Mniszków”. 2018-11-07
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6.2018/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (znak sprawy: RB.6220.6.2018) dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” 2018-11-06
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków: działki nr 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, obręb Mniszków 2018-11-06
[OG]Ogłoszenia
RB.6220.6.2018/
Zaproszenie Wójta Gminy Mniszków do udziału w spotkaniu w ramach konsultacji społecznych dotyczących wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno 2018-11-05
[OB]Obwieszczenia
KO.461-40/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim o podjęciu decyzji znak: KO.461-40/18 z dnia 24.10.2018r., która utrzymała w mocy decyzję Wójta Gminy Mniszków znak: RB.6220.4.2018.KR z dnia 4.09.2018r w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2, i 585/1 o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków” 2018-10-24
[P]Przetarg
ZP/271/13/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą" Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków, w okresie od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.) 2018-10-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków”. 2018-10-19
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2018.KR/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37, obręb Radonia, gmina Mniszków, inwestor: HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowany przez: Panią Martę Kaczmarek, PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 2018-10-10
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5.2017./2018/
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mniszków o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor: Grudzeń Las Sp. z o. o.., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno. 2018-10-08
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-09-28
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: "Zakup, montaż i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad rady gminy, elektronicznego głosowania imiennego przez radnych oraz systemu do obsługi biura rady i radnych w formie elektronicznej" 2018-10-01
[OB]Obwieszczenia
KO.420-125/18
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 17 maja 2018 r. znak: RB.6733.4.2017.2018.AŁ, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków. 2018-09-24
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” - inwestor HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowanego przez: Martę Kaczmarek PROFeco Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska 2018-10-01
[OG]Ogłoszenia
Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie rozpoczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia dla zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu w formule” zaprojektuj i wybuduj” budowy studni głębinowej w Zajączkowie gm. Mniszków, działka nr ew. 294/2 wraz z niezbędną infrastrukturą 2018-09-18
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2017/2018/
Wójt Gminy Mniszków zawiadamia o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor GRUDZEŃ LAS Sp. z o.o., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno 2018-09-28
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2018/
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” - inwestor HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowanego przez: Martę Kaczmarek PROFECO Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska na podstawie udzielonego pełnomocnictwa 2018-09-26
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2018/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków” – inwestor: HPENA Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 65 A, 85 – 865 Bydgoszcz, reprezentowanego przez: Martę Kaczmarek PROFECO Analizy Środowiskowe, Woźniki 85, 97 – 371 Wola Krzysztoporska, do czasu ustalenia następców prawnych po zmarłej osobie będącej jedna ze stron postępowania 2018-09-21
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-09-17
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Protokół z otwarcia ofert na dostawę węgla kamiennego typu "ekogroszek" do szkół z terenu Gminy Mniszków w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. 2018-09-14
[OG]Ogłoszenia
Informacja o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi 2018-09-13
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-09-11
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37 obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2018-09-10
[Kons]Konsultacje
Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 września 2018r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Mniszków w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019r. 2018-09-10
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
-/
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do przedmiotów geografia, biologia, fizyka, chemia. 2018-09-10
[P]Przetarg
ZP/271/11/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy dostawy emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków w roku 2018 -II) 2018-09-07
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków”. 2018-09-04
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. wymiaru podatków i windykacji 2018-08-30
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2018/
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowie zbiornika na wody opadowe, budowie wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowie murów oddzielenia pożarowego, przebudowie zjazdu oraz budowie zjazdu, utwardzeniu terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-08-29
[P]Przetarg
ZP/271/8/2018
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (dotyczy zamówienia w trybie z wolnej ręki na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin) 2018-08-24
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków”. 2018-08-22
[P]Przetarg
ZP/271/10/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych w zadaniu: "Budowa bieżni sportowo-rekreacyjnej o nawierzchni tartanowej w miejscowości Mniszków") 2018-08-21
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2018.KR/
Postanowienie Wójta Gminy Mniszków w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37, obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2018-08-20
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-08-17
[P]Przetarg
ZP/271/4/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pod nazwą: "Budowa ciągów rowerowych wraz z infrastrukturą turystyczną") 2018-08-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu postanowienia, znak sprawy: RB.6220.4.2018KR z dnia 06.08.2018r. o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1,o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków 2018-08-07
[Post]Postanowienia
RB.6220.4.2018.KR/
Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Kopalnia kruszywa naturalnego „Stok IV”, położona na części działki nr 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków 2018-08-06
[Post]Postanowienia
RB.6220.3.2018/
Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-08-02
[OG]Ogłoszenia
Informacja o skróconym czasie pracy Urzędu Gminy 2018-08-02
[WN]Wyniki naboru
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. oświaty 2018-08-01
[P]Przetarg
ZP/271/6/2018
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY (dot. zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane przy zadaniu: Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą) 2018-08-01
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 2018-07-30
[Post]Postanowienia
RB.6220.1.2018/
Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na: Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzysząca na działkach 326, 327, obręb Julianów, w miejscowości Julianów, Gmina Mniszków” 2018-07-31
[WWN]Wyniki wstępne naboru
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektora ds. oświaty 2018-07-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6226.1.2018/
Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcie pn. "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 326, 327, obręb Julianów, w miejscowości Julianów, Gmina Mniszków" 2018-07-24
[N]Nabór
Ogłoszenie Wójta Gminy Mniszków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. oświaty 2019-07-16
[P]Przetarg
ZP/271/9/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dotyczy przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: " Budowa bieżni sportowo-rekreacyjnej o nawierzchni tartanowej w miejscowości Mniszków" 2018-07-16
[P]Przetarg
ZP/271/8/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania pn.:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin") 2018-07-10
[D]Decyzje
RB.6220.6.2017/2018/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2, i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków” 2018-07-06
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.3.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę wodociągowej sieci rozdzielczej na terenie działek nr ewid.: 66, 251, 252/10 i 255 obręb Bukowiec, gmina Mniszków 2018-07-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż urządzeń mini placu zabaw w trzech miejscowościach na terenie Gminy Mniszków 2018-07-06
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2018.KR/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 33/1, 34, 37 obręb Radonia, gmina Mniszków”. 2018-07-05
[OG]Ogłoszenia
Ogłoszenie o zebraniach wiejskich 2018-07-04
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE ( dot. zamówienia tablic informacyjnych i pamiątkowych w ramach zadania promocja w projekcie pn.: Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-07-02
[ZARZ]Zarządzenie
28.2018/
Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat 2018-06-29
[P]Przetarg
ZP/271/7/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot.przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI Gminy Mniszków) 2018-06-26
[Post]Postanowienia
RB.6220.2.2018/
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia pn.: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450A, na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków". 2018-06-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.4.2018.KR/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-22
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.4.2018.KR/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok IV, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-22
[OG]Ogłoszenia
Susza - złóż wniosek 2018-06-22
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-06-21
[P]Przetarg
ZP/271/6/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.: "Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Bukowcu nad Pilicą" 2018-06-20
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia na terenie działek w obrębie Jawor i Mniszków 2018-06-19
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.UPM.1.2017/2018/
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2018-06-18
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
OSP.5543.8.2018/
Zapytanie ofertowe na: dostawę sprzętu wyposażenia i sprzętu ratownictwa na potrzeby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej w Gminie Mniszków 2018-06-18
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2018-06-14
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IX ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-06-14
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.1.2018.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowę stanowisk słupowych w trasie linii średniego napięcia oraz budowa linii kablowej średniego napięcia na terenie działek w obrębie Bukowiec oraz Obarzanków 2018-06-14
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 28, obręb Świeciechów, gmina Mniszków". 2018-06-14
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7234.2.2018/
W związku z planowanymi pracami polegającymi na powierzchniowym utrwaleniu dróg gminnych, Gmina Mniszków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następujących usług: 1. rozłożenie tłucznia drogowego równiarką i wyprofilowanie dróg; 2. wyrównywanie równiarką tłucznia drogowego zatopionego w emulsję asfaltową; 3. zagęszczenie walcem drogowym tłucznia drogowego oraz zagęszczenie dwóch warstw grysu wtapianego w emulsję asfaltową; 4. asysta samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 18 ton przy maszynie skraplającej tłuczeń emulsją asfaltową. 5. w razie potrzeby dowożenie tłucznia drogowego samochodem ciężarowym z miejsca jego składowania na miejsce budowy. 2018-06-11
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-06-05
[PWZ]Post.warun.zab.
RB.6730.63.2015.2016.2018.AŁ/
Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy z wniosku firmy "PREMIUM - AGRO" Sp. z o.o. dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Syski na działce nr ewid. 117/3, obręb Mniszków dla inwestycji obejmującej budowę fermy drobiu 2018-06-06
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn: Dostawa, instalacja i aktualizacja Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Gminy w Mniszkowie. 2018-06-01
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku 2018-05-29
[W]Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł w 2017 roku 2018-05-29
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2017.2018/
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2, i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-05-29
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.3.2018.AP/
Zapytanie ofertowe na usługę: 1) pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w Gminie Mniszków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) wdrożenia ustawowych wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– „RODO” wraz z niezbędną dokumentacją, 3) szkolenia pracowników Urzędu Gminy 2018-05-28
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP.271.1.2.2018.AP/
Zapytanie ofertowe na usługę: 1) pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w Gminie Mniszków zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) wdrożenia ustawowych wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)– „RODO” wraz z niezbędną dokumentacją, 3) szkolenia pracowników Urzędu Gminy 2018-05-23
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7234.1.2018/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usług: 1) rozłożenie tłucznia drogowego równiarką i wyprofilowanie dróg, 2) zagęszczenie walcem drogowym tłucznia drogowego oraz zagęszczenie dwóch warstw grysu wtapianego w emulsję asfaltową. 2018-05-23
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.2.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr OPC4450A na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków." 2018-05-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.4.2017.2018.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków. 2018-05-17
[P]Przetarg
ZP/271/5/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Zakup wraz z dostawą emulsji asfaltowej dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków w roku 2018") 2018-05-17
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2017.2018/
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-05-14
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie 25 szt. drzew "na pniu" z gatunku: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, rosnących na działce w Bukowcu nad Pilicą stanowiącej własność Gminy Mniszków. 2018-05-09
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa stacji paliw (zbiornik dwukomorowy podziemny 30m3) i LPG (dwa zbiorniki na gaz poj. 4850 l każdy) zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek obsługi stacji paliw wraz z przebudową tego budynku, budowa zbiornika na wody opadowe, budowa wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowa murów oddzielenia pożarowego, przebudowa zjazdu oraz budowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz miejsc postojowych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Błogie Szlacheckie na działce nr. ewid: 145 obrębu geodezyjnego Błogie Szlacheckie, gmina Mniszków”. 2018-05-08
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie plakatów promocyjnych ( dot. projektu gminnego Nr 2 pn." Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-04-25
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Kopalnia kruszywa naturalnego Stok II, położona na części działki 585/2 i 585/1, o powierzchni 2,0 ha, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-04-19
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż łącznie 25 szt. drzew "na pniu" z gatunku: brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, rosnących na działce w Bukowcu nad Pilicą stanowiącej własność Gminy Mniszków. 2018-04-10
[Post]Postanowienia
RB.6220.6.2017.2018/
Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Kopalnia kruszywa naturalnego, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-03-21
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2017.2018/
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: "Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gm. Mniszków, na działce nr ewidencyjny 264, obręb Syski" 2018-03-01
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.6.2017.2018/
Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Kopalnia kruszywa naturalnego, położona na części działki 585/2 i 585/1, obręb Stok, gmina Mniszków". 2018-04-05
[OB]Obwieszczenia
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków. 2018-03-28
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza VIII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-03-27
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2018-03-27
[P]Przetarg
ZP/271/3/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy zadania: "Zakup wraz z transportem kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mniszków w roku 2018" ) 2018-03-26
[OB]Obwieszczenia
KO.420-25/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 10 stycznia 2018 r. znak: RB.6733.4.2017.2018.AŁ, ustalającą z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 93, obręb Mniszków. 2018-03-14
[P]Przetarg
ZP/271/2/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane dla zadania:"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin") 2018-03-16
[P]Przetarg
ZP/271/1/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot.zamówienia publicznego na usługi na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków") 2018-03-12
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7223.2.2018/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup i dostawę znaków drogowych pionowych 2018-03-07
[OG]Ogłoszenia
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mniszków w 2018 r. 2018-02-27
[OB]Obwieszczenia
KO.420-18/18/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 20 grudnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającą ustalenia z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, na dz. nr 175, obręb Radonia. 2018-02-22
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.1.2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 326, 327, obręb Julianów, w miejscowości Julianów, Gmina Mniszków" 2018-02-14
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Mniszków w 2018 r. 2018-02-02
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Zaproszenie /
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego ( dot. projektu gminnego Nr 2 pn:"Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumeckich") 2018-02-01
[OB]Obwieszczenia
WOOŚ.MGr.6/4200/1/2017
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego 2018-01-23
[OG]Ogłoszenia
WOOŚ.MGr.7/4200/1/2017
Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2018 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Tryb. - Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów - gr. woj. łódzkiego i woj. świętokrzyskiego 2018-01-23
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza VII ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW PT1O/00034657/2, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2018-01-19
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2018-01-19
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/2/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego (dot. projektu gminnego Nr 2 pn." Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-01-17
[Post]Postanowienia
RB.6220.5.2017/2018
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gm. Mniszków, na działce nr ewidencyjny 264, obręb Syski" 2018-01-15
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
RB.7031.1.2018/
Zaproszenie do złożenia oferty na odbiór, transport, zagospodarowanie i ewentualna utylizacja osadu komunalnego wyprodukowanego w gminnej oczyszczalni ścieków w Mniszkowie 2018-01-15
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/2018
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.4.2017.2018.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków 2018-01-10
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.6.2017/2018/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - ze złoża "STOK II" metodą odkrywkową na działce nr ewid. 585/2 obręb Stok, gmina Mniszków 2018-01-04
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/1/2018
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego (dot. projektu gminnego nr 2 pn.:" Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Mniszków poprzez zastosowanie mikroinstalacji prosumenckich") 2018-01-04
[Kons]Konsultacje
Uchwała nr XXXIV/198/17 Rady Gminy Mniszków z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-12-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.2.2017.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków,prowadzonej na wniosek P4 Sp. z o. o. 2017-12-20
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski. 2017-12-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.4.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450B, na działce położonej w miejscowości Mniszków oznaczonej nr ewid.: 93, obręb Mniszków, gmina Mniszków 2017-12-08
[P]Przetarg
ZP/271/4/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Montaż mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących OZE w Gminie Mniszków" w systemie zaprojektuj-wybuduj) 2017-12-04
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku: klon i topola 2017-12-01
[ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
ZP/271/1/3/2017
ZAPYTANIE OFERTOWE (dot. projektu gminnego nr 3 pn:"Poprawa zaopatrzenia w energię elektryczną na terenie Gminy Mniszków poprzez zwiększenie liczby odnawialnych źródeł energii") 2017-11-28
[OB]Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mniszków dla obszaru położonego w obrębie Olimpiów 2017-11-17
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków (położonych w miejscowości Mniszków) 2017-11-10
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty ( dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:"Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r") 2017-11-07
[Kons]Konsultacje
Informacja o wynikach konsultacji projektu uchwały w spr. uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok" 2017-11-03
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza ósmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku: klon i topola 2017-11-02
[OB]Obwieszczenia
KO.420-246/17/
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego o podjęciu decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 sierpnia 2017 r. znak: RB.6733.2.2017.AŁ, odmawiającą ustalenia z wniosku P4 Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY 2017-10-26
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie :"Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018r.") 2017-10-30
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Strzelce 2017-10-30
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie Zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowaną na działkach o nr ew. 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski", inwestor Grudzeń Las Sp. z o.o. 2017-10-26
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.3.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie Zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowaną na działkach o nr ew. 256/2, 256/3, 254 obrębu Syski", inwestor Grudzeń Las Sp. z o.o. 2017-10-25
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (dot. przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usługi pn."Dowóz i odwóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.") 2017-10-24
[P]Przetarg
ZP/271/3/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (dot. przetargu nieograniczonego na usługi dowozu i odwozu dzieci do placówek oświatowych z terenu Gminy Mniszków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.) 2017-10-19
[Kons]Konsultacje
Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 13 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Mniszków w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Mniszków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok 2017-10-13
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Powiększeniu przestrzeni wydobywczej kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasek, piasek ze żwirem – ze złoża „STOK” metodą odkrywkową na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków”, inwestor „TOMBUD” Tomasz Brol, Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno 2017-10-05
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Powiększeniu przestrzeni wydobywczej kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasek, piasek ze żwirem - ze złoża "STOK" metodą odkrywkową na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków" 2017-10-03
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 4 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego na okres do 3 lat 2017-10-04
[P]Przetarg
Wójt Gminy Mniszków ogłasza VI ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków nr KW 34657/2, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą 2017-10-03
[OG]Ogłoszenia
Wójt Gminy Mniszków ogłasza siódmy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 14 szt. drzew "na pniu" z gatunku: klon i topola 2017-10-03
[ZARZ]Zarządzenie
Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Mniszków z dnia 29 września 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek gruntowych budowlanych, stanowiących własność Gminy Mniszków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-09-29
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Zawiadomienie Wójta Gminy Mniszków o wpłynięciu odwołania od decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY na działce nr ewid. 175 obręb Radonia, Gmina Mniszków 2017-09-26
[OG]Ogłoszenia
RB.721.C.1.WO.2017/
Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na zakup przez Gminę Mniszków koparko-ładowarki 2017-09-21
[OB]Obwieszczenia
RB.6220.5093.4.2017/
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - ze złoża "STOK II" metodą odkrywkową na działce nr ewid. 585/1, 585/2 obręb Stok, gmina Mniszków 2017-09-12
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.5093.4.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: powiększeniu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - ze złoża "STOK II" metodą odkrywkową na działce nr ewid. 585/1, 585/2 obręb Stok, gmina Mniszków 2017-09-12
[OB]Obwieszczenia
RB.6733.2.2017.AŁ/
Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr RB.6733.2.2017.AŁ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr OPC4450 na działce położonej w miejscowości Radonia oznaczonej nr ewid.: 175, obręb Radonia, gmina Mniszków,prowadzonej na wniosek P4 Sp. z o. o. 2017-08-28
[ZAW]Zawiadomienia
RB.6220.3.2017/
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie zakładu o nową suszarnię piasku zlokalizowanej na działkach o nr ew: 256/2, 256/3, 264 obrębu Syski 2017-08-24
First page
1
Last page
Liczba znalezionych dokumentów: 1026
Z Bazy dokumentów - ostatnio dodane   »