BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2099771
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-06-2019

Historia zmian dokumentu "OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mniszków o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach oceny oddziaływania na środowisko w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowie istniejącej instalacji wyrobów kwarcowych o montaż dodatkowej suszarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Syskach, gmina Mniszków na działce nr ew: 264, obręb Syski”, inwestor: Grudzeń Las Sp. z o. o.., Grudzeń Las 28, 26 – 332 Sławno."

Odpowiada za treść:

Jan Andrzejczyk - kierownik ref. Budownictwa

2018-10-08 15:24:08
Modyfikował: Katarzyna Reczulska 2018-10-08 15:24:42
2018-10-08 15:24:43: Katarzyna Reczulska Publikacja dokumentu