BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2532013
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Powiększeniu przestrzeni wydobywczej kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasek, piasek ze żwirem – ze złoża „STOK” metodą odkrywkową na działkach nr ewid. 585/1 i 585/2, obręb Stok, gmina Mniszków”, inwestor „TOMBUD” Tomasz Brol, Kozenin 53C, 26 – 332 Sławno

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Środowisko

Symbol:  RB.6220.5093.4.2017/
Data podpisania 2017-10-05
Status dokumentu dokument utracił moc
Utrata mocy: 2017-10-31
Podstawa prawna

 

art. art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Załączniki
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Marcin Wójcikowski
Marcin Wójcikowski
Modyfikował(a): Marcin Wójcikowski
Odpowiada za treść:

Jan Andrzejczyk

Data publikacji: 05-10-2017
Data modyfikacji: 05-10-2017
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ