BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2404205
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów na działce o numerze ewidencyjnym 246, obręb Błogie Szlacheckie.

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Środowisko

Symbol:  RB.6220.7124.5.2016/
Data podpisania 2016-09-27
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2016-09-27
Podstawa prawna

art. 73 ust. 1, w związku z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy    z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Treść dokumentu

 

Mniszków, dnia 27.09.2016 r.

 

RB.6220.7124.5.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1, w związku z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zwanej dalej KPA

 

zawiadamiam, że

 

na wniosek Inwestora Adam Kszczot Company, Konstantynów 30, 26-341 Mniszków, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie stacji demontażu pojazdów w miejscowości Konstantynów na działce o numerze ewidencyjnym 246, obręb Błogie Szlacheckie

 

Zgodnie z art. 64 ustawy ooś oraz § 2 ust. 1 pkt 42 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przedmiotowej sprawie zostanie wydana przez Wójta Gminy Mniszków, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie.

W związku z powyższym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.30 w terminie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Mniszków przed wydaniem decyzji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Konstantynów, w miejscu lokalizacji planowanej inwestycji i zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl.

/-/ Stanisław Kondaszewski

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Klaudyna Mierzwa
Klaudyna Mierzwa
Modyfikował(a): Klaudyna Mierzwa
Odpowiada za treść:

Stanisław Kondaszewski

Data publikacji: 12-10-2016
Data modyfikacji: 12-10-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ