BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2390498
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Wójt Gminy Mniszków ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Mniszków, położonych w miejsc. Bukowiec nad Pilicą.

Rodzaj dokumentu: [P]Przetarg
Dziedzina: Nieruchomości

Data podpisania 2016-05-30
Status dokumentu
Treść dokumentu

Mniszków, dnia 30.05.2016 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1774 ze zm.) oraz §3 i §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy.

 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w ha.

Forma rozporządzenia nieruchomością

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

Wadium w zł

Obręb Bukowiec

działka nr 406

KW 28021

 

 

 

Obręb Bukowiec

działka nr 407

KW34657

 

 

 

 

 

 

 

Obręb Bukowiec

działka nr 530

KW 28021

Powierzchnia 0,27ha

 

 

 

 

 

powierzchnia ogółem 0,83ha

do wydzierżawienia

część działki o powierzchni 0,66ha

 

 

 

 

powierzchnia 0,57ha

Dzierżawa w drodze umowy cywilno-prawnej na okres 4 lat.

 

 

 

 

 

Dzierżawa w drodze umowy cywilno-prawnej na okres 4 lat.

W związku z dokonaniem zasiewów na nieruchomości , umowa dzierżawy z wyłonionym w niniejszym przetargu dzierżawcą, zostanie zawarta po zbiorach we wrześniu 2016 roku.

 

 

 

 

Dzierżawa w drodze umowy cywilno-prawnej na okres 4 lat.

Nieruchomość rolna niezabudowana.

RIVa-0,27ha.

Obecnie dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Użytkowanie rolnicze.

 

 

Nieruchomość gruntowa w części zabudowana.

Grunt w uprawie rolniczej stanowi RIVa-0,64ha, RVI-0,02ha , aktualnie obsiany zbożem.

Obecnie dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Użytkowanie rolnicze.

 

 

 

Nieruchomość rolna niezabudowana RV-0,23ha, RVI-0,14ha, PsV-0,20ha. Obecnie dla tego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Użytkowanie rolnicze.

143,00zł

 

 

 

 

 

 

348,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301,00zł

14,00zł

 

 

 

 

 

 

35,00zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,00zł

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 roku (środa) o godz 10- tej. w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w gotówce w kasie Urzędu Gminy do dnia 24 czerwca 2016 roku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy.

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odstąpienia, odwołania z uzasadnionych przyczyn.

 


Z up. Wójta Gminy Mniszków
Zastępca Wójta
/-/ Marcin Wujek

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 30-05-2016
Data modyfikacji: 30-05-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ