BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2399332
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego – kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków”.

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Środowisko

Symbol:  6220.5763.5.2015/ 2016
Data podpisania 2016-05-27
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2016-05-27
Treść dokumentu

WÓJT GMINY MNISZKÓW

Mniszków, dnia 27.05.2016 r.

RB.6220.5763.5.2015/2016

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 27.05.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie budynku inwentarskiego - kurnika oraz budowie trzech budynków do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 200 000 szt. brojlera kurzego dla wszystkich kurników (800 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mniszków przy ulicy Polnej na działkach nr ewid. 537, 538, 539, 540, 541 Gmina Mniszków".

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie, w przeciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach Mniszków, Mikułowice, Świeciechów, Jawor i Jawor Kolonia.

Z up. Wójta Gminy Mniszków
Zastępca Wójta
/-/ Marcin Wujek

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Klaudyna Mierzwa
Klaudyna Mierzwa
Klaudyna Mierzwa
Modyfikował(a): Klaudyna Mierzwa
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 27-05-2016
Data modyfikacji: 27-05-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ