BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2390455
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 124/3, 381, 424/2, 486, obręb Mniszków, w gminie Mniszków.

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Obwieszczenia

Symbol:  RB.6733.3.2016.AŁ/
Data podpisania 2016-04-08
Status dokumentu
Treść dokumentu

Mniszków, dnia 08.04.2016r.


RB.6733.3.2016.AŁ

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 23), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mniszków podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.03.2016r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Warszawie z siedzibą przy ul. Równoległej 4a, 02-235 Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Dariusz Janosik, reprezentujący Firmę YADAR Biuro Inżynierskie Janosik Dariusz, z siedzibą przy ul. Przedborskiej 267, 97-500 Radomsko wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej:

 

budowę sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) przewidzianej do realizacji na terenie działek nr ewid. 124/3, 381, 424/2, 486, obręb Mniszków, w gminie Mniszków.


W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie, w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 możliwe będzie wnoszenie wniosków i uwag do prowadzonego postępowania.

 

Z up. Wójta Gminy
Marcin Wujek
Z-ca Wójta Gminy

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 12-04-2016
Data modyfikacji: 12-04-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ