BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2390561
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków”.

Rodzaj dokumentu: [P]Przetarg
Dziedzina: Przetarg

Symbol:  ZP.271.1.2016.AP /
Data podpisania 2016-02-29
Status dokumentu
Treść dokumentu

Mniszków, dnia 29.02.2016 r.


ZP.271.1.2016.AP

 


Wszyscy oferenci


Zmiana nr 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków".

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Gmina Mniszków przekazuje treść zapytań dot. przedmiotowego postępowania wraz z wyjaśnieniami w następującym zakresie:


Treść zapytania:

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków" bardzo proszę o udostępnienie formularzy ofertowych tj. załączników nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ w wersji edytowalnej.

Równocześnie pragnę nadmienić, iż w załączniku numer 2 do SIWZ tj. formularzu ofertowym Wykonawcy w pkt. 3 został wpisany nieprawidłowy okres realizacji przedmiotu zamówienia tj. okres od 01 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r., natomiast termin wykonania niniejszego postępowania to okres od dnia 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r.

 

Odpowiedź:
Załączniki nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ pozostają w formacie .pdf.

Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską Zamawiający wprowadza zmiany do załącznika nr 2 SIWZ tj. Formularza ofertowego w następujący sposób:
w wierszu 5 i 6 na stronie 24 SIWZ zamiast:
„3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01 lipca 2015 roku do dnia 30.06.2016 roku." winno być:
„3. Zobowiązuję się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od dnia 01.07.2016 roku do dnia 30.06.2018 roku."

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

Zatwierdził:
/-/ Marcin Wujek


W załączeniu poprawna wersja załącznika nr 2

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Załączniki
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 29-02-2016
Data modyfikacji: 29-02-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ