BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2399396
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 135, 136, 137, 138 (obręb 21) w miejscowości Prucheńsko Małe, gmina Mniszków.

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Środowisko

Symbol:  RB.6220.6773.6.2015/ 2016
Data podpisania 2016-01-28
Status dokumentu
Treść dokumentu

Mniszków, dnia 27.01.2016

 

RB.6220.6773.6.2015/2016

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 85 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.01.2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 135, 136, 137, 138 (obręb 21) w miejscowości Prucheńsko Małe, gmina Mniszków.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie, można zapoznać się w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie, w przeciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie, w miejscowości Prucheńsko Małe oraz przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl.

 

/-/ Marcin Wujek

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 28-01-2016
Data modyfikacji: 28-01-2016
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ