BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2390472
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o zakończeniu postępowania przeprowadzonego na wniosek Państwa Marzeny i Wiesława Wadelskich, zam. ul. Szkolna 17, 62-586 Rzgów, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Trębarczyk, zam. Lipowa 12, 26-300 Opoczno, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Obwieszczenia

Symbol:  RB.6733.4.2015.AŁ/
Data podpisania 2015-06-03
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2015-06-03
Podstawa prawna

 

art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Treść dokumentu

Mniszków, dnia 03.06.2015 r.

RB.6733.4.2015.AŁ

OBWIESZCZENIE

   Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Mniszków podaje do publicznej wiadomości, że zostało zakończone postępowanie przeprowadzone na wniosek Państwa Marzeny i Wiesława Wadelskich, zam. ul. Szkolna 17, 62-586 Rzgów, w imieniu których z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Trębarczyk, zam. Lipowa 12, 26-300 Opoczno, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę wewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej oraz budowę zbiornika na nieczystości ciekłe na terenie działek (działki nr ewid. 92/36, 92/45, 92/46, 92/47, 92/48, 92/49, 92/50, 92/51, 92/52, 92/53, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 92/59, 92/60, 92/61, 92/62, 92/63, 92/64, 92/65, 92/66, 92/67, 92/68, 92/69, 92/70, 92/71, 92/72, 92/73, 92/74, 92/75, 92/76, 92/77, 92/78, 92/79, 92/80, 92/81, 92/82, 92/83, 92/84, 92/85, 92/86, 92/87, 92/88, 92/89, 92/90, 92/91, 92/92, 92/93, 92/94, 92/95, 92/96, 92/97, 92/98, 92/99, 92/100, 92/101, 92/102, 92/103, 92/104, 92/105, 92/106, 92/107, 92/108, 92/109, 92/110, 92/111, 92/112 i 159/1, obr. Zarzęcin) położonej w Zarzęcinie, gmina Mniszków

     W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Mniszkowie ( I- piętro pokój nr 1 ). Po tym terminie zostanie wydana decyzja w oparciu o posiadane materiały i dowody.

Z up. Wójta Gminy

/-/ Marcin Wujek

Z-ca Wójta Gminy

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Marcin Wójcikowski
Modyfikował(a): Marcin Wójcikowski
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 03-06-2015
Data modyfikacji: 03-06-2015
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ