BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2388839
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-12-2019
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW DO IZB ROLNICZYCH

Rodzaj dokumentu: [OG]Ogłoszenia
Dziedzina: Ogłoszenia

Data podpisania 2015-03-27
Status dokumentu
Treść dokumentu

 

Drodzy Rolnicy!

 

Krajowa Rada Izb Rolniczych uprzejmie informuje, że uchwałą nr 9/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 31 maja 2015 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00-tej.

 

Podstawę prawną działalności samorządu rolniczego w Polsce stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2014 r. Poz. 1079). Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów.

 

Wybory do Walnego Zgromadzenia Łódzkiej Izby Rolniczej są dwustopniowe. W pierwszym etapie z każdej gminy wybierani są dwaj delegaci (lub jeden, jeżeli obszar użytków rolnych gminy nie przekracza 4 tys. ha). Wybrani delegaci wchodzą w skład tzw. Rady Powiatowej, która - na swym pierwszym posiedzeniu - wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Delegata. Te dwie osoby wchodzą w skład nowego Walnego Zgromadzenia Izby, którego kadencja trwa 4 lata.

 

Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

 

Za pośrednictwem izby rolniczej, wybrani delegaci mają wpływ, m.in. na:

- rozwiązywanie zgłaszanych przez rolników problemów,

- projekty aktów prawnych z zakresu produkcji rolniczej i rynku rolnego, poprzez ich opiniowanie,

- poprawę sytuacji ekonomicznej w rolnictwie i warunków życia na wsi,

- kształt edukacji i doradztwa rolniczego oraz podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w rolnictwie,

- współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami producentów rolnych,

- poprawę stanu środowiska przyrodniczego i zdrowia mieszkańców wsi,

- ochronę dziedzictwa kulturowego w regionie.

 

Dokumenty związane z wyborami dostępne są w załącznikach.

 

Lidia Poprzeczna

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Załączniki
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Damian Milczarek
Damian Milczarek
Modyfikował(a): Damian Milczarek
Odpowiada za treść:

Lidia Poprzeczna

Data publikacji: 30-03-2015
Data modyfikacji: 30-03-2015
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ