BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1585866
ostatnia aktualizacja BIP'u:
16-04-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie złącza kablowego, wymianie istniejącego słupa SN na nowy na terenie działek nr ewid. 38/2, 37/3, 36/3, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 44, 45 i 46 położonych w miejscowości Owczary, w gminie Mniszków

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Obwieszczenia

Symbol:  RB.6733.1.2015.AŁ/
Data podpisania 2015-02-04
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2015-02-04
Podstawa prawna

art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 647 ze  zmianami)

Treść dokumentu

Mniszków, dnia 04.02.2015r.


WÓJT GMINY MNISZKÓW


RB.6733.1.2015.AŁ

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mniszków podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.01.2015r. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren z siedzibą przy ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Chmielewski, zam. Wacławów 9, 26-337 Aleksandrów, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, budowie złącza kablowego, wymianie istniejącego słupa SN na nowy na terenie działek nr ewid. 38/2, 37/3, 36/3, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 44, 45 i 46 położonych w miejscowości Owczary, w gminie Mniszków.
   W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi do prowadzonego postępowania w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

Z up. Wójta Gminy Mniszków
Zastępca Wójta
/-/ Marcin Wujek

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Marcin Wójcikowski
Marcin Wójcikowski
Modyfikował(a): Marcin Wójcikowski
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 05-02-2015
Data modyfikacji: 05-02-2015
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ