BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1591754
ostatnia aktualizacja BIP'u:
25-04-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie odcinka wodociągowej sieci rozdzielczej Ø110 oraz budowie sieci hydrantowej zakładowej w Owczarach na działkach nr ewid.: 33, 34, 35, 36/3, 37/3, 37/2, 37/1, 38/1, 38/2, 39/2, obręb Owczary, położonych w gminie Mniszków.

Rodzaj dokumentu: [OB]Obwieszczenia
Dziedzina: Obwieszczenia

Symbol:  RB.6733.2.2015.AŁ/
Data podpisania 2015-02-03
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2015-02-03
Podstawa prawna

 

art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 647 ze  zmianami)

Treść dokumentu

Mniszków, dnia 03.02.2015r.


RB.6733.2.2015.AŁ

OBWIESZCZENIE

 

   Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz 647 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Mniszków podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22.01.2015r. na wniosek Zakładu Ceramiki Budowlanej Owczary R.E.R. Stępień Sp. J. z siedzibą w Owczarach 28C, 26-341 Mniszków wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie odcinka wodociągowej sieci rozdzielczej Ø110 oraz budowie sieci hydrantowej zakładowej w Owczarach na działkach nr ewid.: 33, 34, 35, 36/3, 37/3, 37/2, 37/1, 38/1, 38/2, 39/2, obręb Owczary, położonych w gminie Mniszków.
     W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie, w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10 możliwe będzie wnoszenie wniosków i uwag do prowadzonego postępowania.

Z up. Wójta Gminy Mniszków
Zastępca Wójta
/-/ Marcin Wujek

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Marcin Wójcikowski
Marcin Wójcikowski
Marcin Wójcikowski
Modyfikował(a): Marcin Wójcikowski
Odpowiada za treść:

Marcin Wujek

Data publikacji: 04-02-2015
Data modyfikacji: 04-02-2015
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ