BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
1642362
ostatnia aktualizacja BIP'u:
15-06-2018
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Informacja o wyborze wykonawcy usługi polegającej na usuwaniu zimowej śliskości jezdni poprzez posypywanie piaskarką nawierzchni dróg gminnych mieszanką piaskowo- solną na terenie Gminy Mniszków

Rodzaj dokumentu: [ZP30]Zam. pon. 30 tys. euro
Dziedzina: Ogłoszenia

Symbol:  RB.721.S.WO.14/
Data podpisania 2015-01-09
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2015-01-09
Podstawa prawna

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)

Treść dokumentu

W dniu 09.01.2015 r. wyłoniono wykonawcę na wykonywanie usługi polegającej na usuwaniu zimowej śliskości jezdni poprzez posypywanie piaskarką nawierzchni dróg gminnych mieszanką piaskowo- solną na terenie Gminy Mniszków
Do udziału w postępowaniu, o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), określonego w art. 4 pkt. 8, tej ustawy, przeprowadzonego w formie „zapytania ofertowego", zostały zaproszone cztery podmioty, tj.:
1. PRDM Sp. z o.o., ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno,
2. Mariusz Król, Stoczki 54, 26-3341 Mniszków,
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Bogdan Kaśkiewicz, Mroczków Gościnny 34A, 26-300 Mroczków Gościnny,
4. Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym Marcin Sieroń, Trojanowice 50A, 26-330 Żarnów.

W wyznaczonym terminie oferty złożyło dwóch wykonawców:
1. Oferta nr 1 - Usługi Transportowe i Sprzętem Budowlanym Marcin Sieroń, Trojanowice 50A, 26-330 Żarnów,
a) cena brutto za 1 kilometr pracy piaskarki 14,96 zł (słownie: czternaście zł 96/100),
b) cena brutto za 1 Mg (tonę) zużytej mieszanki piaskowo-solnej 184,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery zł 50/100)
2. Oferta nr 2 - Mariusz Król, Stoczki 54, 26-341 Mniszków,
a) cena brutto za 1 kilometr pracy piaskarki 5,29 zł (słownie: pięć zł 29/100),
b) cena brutto za 1 Mg (tonę) zużytej mieszanki piaskowo-solnej 49,20 zł (słownie: czterdzieści dziewięć zł 20/100)

Biorąc pod uwagę powyższe, najkorzystniejszą ofertę złożył oferent nr 2 tj. Mariusz Król, Stoczki 54, 26-3341 Mniszków.

/-/ Marcin Wójcikowski
Inspektor ds. eksploatacji kanalizacji
i urządzeń wodociągowych

 

Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Marcin Wójcikowski
Marcin Wójcikowski
Marcin Wójcikowski
Modyfikował(a): Marcin Wójcikowski
Odpowiada za treść:

Marcin Wójcikowski

Data publikacji: 12-01-2015
Data modyfikacji: 12-01-2015
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ