BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2534938
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Mniszków o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Rodzaj dokumentu: [D]Decyzje
Dziedzina: Środowisko

Symbol:  RB.6220.3.2019/2020/
Data podpisania 2020-02-11
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2020-02-11
Treść dokumentu

Mniszków, dnia 11.02.2020r.


RB.6220.3.2019/2020.KR

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

 

Wójt Gminy Mniszków zawiadamia,


że w dniu 11.02.2020r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego: „Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego - rozbudowa z nadbudową budynku sortowni oraz budowa budynku na filtr odpylający" - w miejscowości Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 14 na działce nr ewid. 327/4, obrębu geodezyjnego (0014) Mniszków, gmina Mniszków".

Inwestor:
Nova Ceramica Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 13, 25 - 025 Kielce

 

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji i z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie w referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek t.j. 7.30 - 15.30 , czwartek 9.00 - 17.00 (pokój nr 1) w terminie 14 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu www.bip.mniszkow.pl.

 

Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie oraz w miejscowości Mniszków, a także zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mniszków: www.bip.mniszkow.pl

 

Sprawę prowadzi: Katarzyna Reczulska tel. 44 756 - 15- 22 (wew. 11), k.reczulska@mniszkow.pl

 

Zawiadomienie - obwieszczenie
o wydaniu decyzji zostało udostępnione
w Biuletynie Informacji Publicznej
w dniu 11.02.2020r.

 

Otrzymują:
1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
2. a/a

 

Treść zawiadomienia - obwieszczenia jest postępna w pliku pdf

Treść dokumentu (wersja do pobrania)
Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Modyfikował(a): Katarzyna Reczulska
Odpowiada za treść:

Jan Andrzejczyk - kierownik ref. Budownictwa

Data publikacji: 11-02-2020
Data modyfikacji: 11-02-2020
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ