BIP Urzędu Gminy Mniszków

. . . . . .
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt .
Link do strony urzędowej
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
2534971
ostatnia aktualizacja BIP'u:
21-02-2020
Wyszukiwarka dokumentów »
Tytuł:
Data podpisania
Data wejścia w życie
Nr1Nr2Nr3RokSymbol
Dokument »
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Dokument Zawiadomienie Wójta Gminy o wydaniu opinii przez organy współdziałające w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków.

Rodzaj dokumentu: [ZAW]Zawiadomienia
Dziedzina: Środowisko

Symbol:  RB.6220.2.2019/2020.KR/
Data podpisania 2020-02-05
Status dokumentu
Data wejścia w życie: 2020-02-05
Podstawa prawna

 

art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

Treść dokumentu

Mniszków, dnia 05.02.2020r.


RB.6220.2.2019/2020.KR


Zawiadomienie
o wydaniu opinii przez organy współdziałające


Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)


zawiadamiam, że:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi opinią znak: WOOŚ.4220.436.2019.PTa.7 z dnia 31 stycznia 2020 r. wyraził, że dla przedsięwzięcia polegającego na: prowadzeniu odzysku odpadów w procesie produkcji cegieł oraz pustaków żużlowych na działce nr ewid. 91/3, obręb Mniszków, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.


2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie wydał opinię znak: PPIS-ZNS-440/22/19 z dnia 21.08.2019r. (wpłynęło 26.08.2019r.), ze dla ww. inwestycji nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko, oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przewidzianym w art. 66 w/w ustawy.


3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opinią znak: WA.RZŚ.436.1. 1557.2019.ZZ03.MP z dnia 13.09.2019r. (wpłynęło do tut. Urzędu 20.09.2019r.) nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.


Informuję, że zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania maja prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.


W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa Urzędu Gminy w Mniszkowie, w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek t.j. 7.30 - 15.30 , czwartek 9.00 - 17.00. Sprawę prowadzi: Katarzyna Reczulska, 44 - 756 - 15 - 22 (wew. 11), mail: k.reczulska@mniszkow.pl


Otrzymują:
1.Inwestor: P.P.H.U. Cegielnia „Mniszków" s.c. Stanisław Przybyła, Elżbieta Przybyła
2. Strony postępowania według odrębnego wykazu
3.Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków - www.bip.mniszkow.pl
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie
5. a/a


Do wiadomości:
1. Sołtys wsi Mniszków - celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

Treść dokumentu (wersja do pobrania)
Dokumenty nowelizujące Dokument nie został znowelizowany
Dokumenty nowelizowane Dokument nie nowelizuje innych dokumentów
Informacje redakcyjne Opublikował(a):
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Katarzyna Reczulska
Modyfikował(a): Katarzyna Reczulska
Odpowiada za treść:

Jan Andrzejczyk - kierownik ref. budownictwa

Data publikacji: 05-02-2020
Data modyfikacji: 05-02-2020
Historia tego dokumentu
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ