Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie


 

INFORMACJA

 

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie informuje, iż wystąpił z wnioskiem o pozyskanie środków w ramach Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „PERSPEKTYWY OPOCZYŃSKIEGO RYNKU PRACY”.

Projekt jest skierowany do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie, w tym do pracowników urzędu.

Działania, które będą podejmowane w ramach projektu:

1. Upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia pośredników pracy.

2. Szkolenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia , w tym: pośredników pracy, doradców zawodowych oraz specjalistów ds. programów.

3. Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na lokalnym rynku pracy
m. in. w zakresie:

- przeprowadzenia rozpoznania wśród podmiotów, które pozwoli na charakterystykę kondycji ekonomicznej, ich planów rozwojowych, inwestycyjnych w nadchodzących latach oraz zatrudnieniowych (w tym ile powstanie miejsc pracy w danych zawodach, sektorach oraz branżach),

- przeprowadzenia analizy jakościowej, która zobrazuje wymagania pracodawców względem przyszłych pracowników w zakresie posiadanych kompetencji oraz umiejętności zaw.(poziom oraz kierunek wykształcenia, umiejętności specjalistyczne, znajomość jęz. obcych, doświadczenie zaw.),

- identyfikacji przyczyn dotyczących zatrudniania nowych pracowników,

- określenia preferencji pracodawców do zatrudniania osób do 25r. życia, bezrobotnych długotrwale, os. powyżej 50r. życia, kobiet oraz osób niepełnosprawnych,

- przeprowadzenia analizy systemu kształcenia na poziomie szkół ponadgimnazjalnych pod kątem dopasowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy,

- ścisłego powiązania oferty szkoleniowej proponowanej przez urząd pracy z potrzebami rynku pracy.

Działania te przyczynią się do:

- wzmocnienia urzędu w szczególności w zakresie świadczonych usług pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego, co zapewni szerszy i sprawniejszy dostęp osób bezrobotnych oraz pracodawców do tychże usług,

- opracowania prognozy lokalnego rynku pracy na lata 2008-2015.

Bliższe informacje dotyczącego projektu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie lub na stronie internetowej www.pupopoczno.pl . Kontakt tel. 044 736 14 45 (48) wew. 121, 123.

Dodano dnia: 2008-04-28
Aktywny do dnia: 2008-06-28
Osoba redagująca: Anna Pawlik