Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówStanowisko

Rady Gminy Mniszków


Mniszków, dnia 09.10.2008r.

 

RB:7040/4921/08

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Łodzi
ul. Roosevelta 9

90-056
Łódź

 

W związku z pismem z dnia 18.09.2008r. przesyłam stanowisko Rady Gminy Mniszków w sprawie planowanej budowy drogi ekspresowej S12.

Rada Gminy w Mniszkowie na posiedzeniu w dniu 06.10.2008r. zajęła następujące stanowisko w sprawie propozycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad co do przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S12.

  1. Proponujemy przesunięcie w/w drogi w kierunku południowym do krawędzi gruntów w miejscowości Radonia i dalej aż do miejscowości Jawor Kolonia na skraj złoża wapieni i projektowanej kopalni wapieni i cementowni w miejscowości Stok i Mikułowice.

  2. Proponujemy zaprojektowanie węzła komunikacyjnego

- pierwszy, w Strzelcach zgodnie z proponowaną w przysłanej do zaopiniowania koncepcji

- drugi, na skrzyżowaniu z drogą powiatową Mniszków - Wójcin, który obsługiwałby, między innymi znajdujące się w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice zakłady zlokalizowane w Mniszkowie.

- trzeci, na przecięciu z drogą krajową K12 na wysokości Jawor Kolonia i Stok, celem obsługi transportu związanego z nowobudowanym zakładem cementowni w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Starachowice lokalizowanym w Stoku.

  1. Na wysokości miejscowości Jawor prosimy o zaprojektowanie przejazdu umożliwiającego dojazd mieszkańcom tej miejscowości do swoich gruntów.

Prosimy o uwzględnienie naszych wniosków.

 

Wójt Gminy
Janusz Ciesielski

>>>>Mapa z propozycją przebiegu trasy.jpg

Dodano dnia: 2008-10-10
Aktywny do dnia: 2008-11-10
Osoba redagująca: Damian Milczarek