Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie o udzieleniu zamówienia

Urząd Gminy w Mniszkowie informuje o udzieleniu zamówienia


Urząd Gminy w Mniszkowie informuje o udzieleniu zamówienia w wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro na "Odbudowe zbiorników wodnych w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mniszkowie". Rodzaj zamówienia - roboty budowlane Złożono l ofertę, z czego odrzucono lub zwrócono bez rozpatrywania O Kryterium wyboru ofert: cena - 100% Cena netto naj tańszej oferty wyniosła - 168.241,07 zł Vat - 37.013,03zł Łączna kwota - 205.254,11zł Zamówienia udzielono: Ziemne Usługi Rolno-Melioracyjne Jan Matysiak Os. Mieszka I - go 5/2 26-410 Drzewica Data udzielenia zamówienia: 06.06.2006r. Dla powyższego zadania został ustanowionyinspektor nadzoru w osobie Zdzisława Kalinowskiego. Wynagrodzenie za pełnioną funkcję: Kwota netto - 1000,00 zł Kwota brutto - 1220,00 zł Vat - 220,00zł

Dodano dnia: 2006-06-14
Aktywny do dnia: 2006-07-13
Osoba redagująca: Nojek Sławomir