Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówInformacja


Mniszków, dnia 29.08.2008 r.

 

 

INFORMACJA

 

na temat wyłożenia do wglądu projektu planu urządzenia lasów na terenie gminy Mniszków

 

 

Wójt Gminy Mniszków informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie wyłożony został do wglądu, na okres 60 dni projekt planu urządzenia lasów na terenie gminy, przekazany przez Starostwo Powiatowe w Opocznie.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczania podatku leśnego. Zainteresowani mają prawo wglądu do w/w projektu planu oraz składania zastrzeżeń i wniosków w tej sprawie, w terminie 30 dni od daty jego wyłożenia, które zostaną rozstrzygnięte przez Starostę w drodze decyzji.

Projekt jest do wglądu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 730- 1530 w pokoju nr 3 ( I piętro) Urzędu.

 

 

Wójt Gminy

 

/-/ Janusz Ciesielski

 

Dodano dnia: 2008-09-01
Aktywny do dnia: 2008-10-01
Osoba redagująca: Damian Milczarek