Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/5/1/07

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ


Mniszków, 2008-06-02

 

 

 

Wszyscy Oferenci

 

 

 

 

ZP 341/5/1/07

 

 

 

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

 

 

 

         W odpowiedzi na skierowane do Gminy Mniszków zapytanie w dniu 29.05.2008r., dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na ,,Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzelce – Owczary odcinek do km 2+000 do km 3+013,28” ,  informujemy, iż zostaje zmieniony zapis w punkcie XI SIWZ z:

,,Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 06-07-2008 r.”

Na:

,,Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 05-07-2008 r.”

         Powyższą zmianę uwzględnić należy również w formularzu ofertowym.      

 

        

 

 

 

                                                                                  ________________________

                                                                                     (podpis zamawiającego)

 

Dodano dnia: 2008-06-02
Aktywny do dnia: 2008-06-06
Osoba redagująca: Marcin Wujek