Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE

WÓJT GMINY MNISZKÓW INFORMUJE


o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2005 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Mniszków I Do ogłoszonego w dniu 25 stycznia 2005 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu złożona została następująca oferta: 1.Nazwa organizacji Ludowy Klub Sportowy „MNISZKÓW” 2.Nazwa zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3. Kwota wnioskowanej dotacji w zł 50.000 zł II. Na podstawie przedłożonego przez Komisję Konkursową protokołu z dnia 25 lutego 2005 roku z przebiegu otwartego konkursu na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Wójt Gminy Mniszków dokonał wyboru oferty: 1.Nazwa organizacji Ludowy Klub Sportowy „MNISZKÓW” 2.Nazwa zadania Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 3. Kwota wnioskowanej dotacji w zł 50.000 zł

Dodano dnia: 2005-03-15
Aktywny do dnia: 2005-03-30
Osoba redagująca: Nojek Sławomir