Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/6/4/07

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY


 

Mniszków, 2007-10-09

 

ZP 341/6/4/07

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przetarg nieograniczony na ,,Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych Bukowiec nad Pilicą – Obarzanków oraz Prucheńsko” przez wieś na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/6/4/07.

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu zawarto umowę z Wykonawcą:

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

www.bip.mniszkow.pl

E-mail: mniszkow@mniszkow.pl

Godziny urzędowania: 7:30-15:30

 

2) Osoba upoważniona do kontaktów:

Marcin Wujek

telefon (44) 756-15-22

adres poczty elektronicznej budownictwo@mniszkow.pl

faks (44) 756-15-23

 

3) Umowa o zamówienie publiczne została zawarta z wykonawcą

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

26-434 Gielniów

ul. Opoczyńska 38

 tel. (48) 672-00-41

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów

 

 

Dodano dnia: 2007-10-09
Aktywny do dnia: 2007-11-10
Osoba redagująca: Marcin Wujek