Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówInformacja

Urzędu Gminy Mniszków


Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 kwietnia 2008 roku został przedłużony "Program rekultywacji gleb zakwaszonych, poprzez wprowadzenie do nich wapna pochodzącego z przerobu kopalin naturalnych", dlatego też w związku z powyższym rolnik spełniający wymagania określone w poprzednim roku może ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wapna. Zainteresowanych prosimy o kontakt z właściwymi terytorialnie Biurami Powiatowymi Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Umowy z rolnikiem będą zawierane do dnia 30 marca 2008r. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji rolnikom w sposób zwyczajowo przyjęty (pracowników gmin prosimy o zamieszczenie tej informacji w Biuletynach). Poniżej zamieszczamy wykaz Biur Powiatowych Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Z poważaniem Andrzej Gorczyński Prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

 Wykaz Biur Powiatowych.pdf

Dodano dnia: 2008-01-31
Aktywny do dnia: 2008-03-30
Osoba redagująca: Nojek Sławomir