W ostatnich latach w Gminie Mniszków wykonano kilkanaście inwestycji, na sfinansowanie których pozyskano środki z funduszy unijnych SAPARD i ZPORR. 75% środków pochodzi z Unii Europejskiej. Do takich inwestycji należą:

1. Budowa dróg gminnych w miejscowościach Zarzącin, Strzelce, Strzelce-Owczary, Świeciechów za kwotę 1.558.512,00 zł.
2. Budowa oczyszcalni ścieków typu "ECOLO-CHIEF" o przepustowości 400m3/d w miejscowości Mniszków za kwotę 2.984.720,75 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mniszków, Jawor, Kolonia Jawor, Radonia za kwotę 7.899.747,09 zł.
4. Odbudowa zbiorników wodnych w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Mniszkowie za kwotę 205.254,11 zł
5. Zakup instrumentów muzycznych oraz strojów dla 30 osobowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej za kwotę 77.300,00 zł

../promo/hpim3675_small.jpg ../promo/hpim0028_small.jpg ../promo/hpim0106_small.jpg ../promo/hpim0108_small.jpg
../promo/hpim0111_small.jpg ../promo/hpim0112_small.jpg ../promo/hpim0157_small.jpg ../promo/hpim0158_small.jpg
../promo/hpim0159_small.jpg ../promo/hpim0431_small.jpg ../promo/hpim0432_small.jpg ../promo/hpim0433_small.jpg
../promo/hpim0440_small.jpg ../promo/hpim0448_small.jpg ../promo/hpim0553_small.jpg ../promo/hpim0554_small.jpg
../promo/hpim0555_small.jpg ../promo/hpim0556_small.jpg ../promo/hpim0557_small.jpg ../promo/hpim0561_small.jpg
Strona:[1] [2] [3]