Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


 Mniszków, dnia 04.07.2007r.

RB 7624/3/07/1


ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

Urząd Gminy w Mniszkowie działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca

1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. Z 200r. Nr. 98 poz. 1071 ze zmianami )

 zawiadamia

że na żądanie strony - Polskiej Telefonii Komórkowej ,, Centertel.” Sp. zo.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, której pełnomocnikiem jest Pan Michał Maciejczyk ELTEL Networks Telecom Sp. zo.o, ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą :

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel ,, MNISZKÓW- POLKOMTEL ”, zlokalizowanej na działce nr. ewid. 319 przy ulicy Hubala 4 w miejscowości Mniszków.

 W sprawie tej wszelkie wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa pokój numer 3 w terminie 21 dni od daty dzisiejszej . Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 3, codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Dodano dnia: 2007-07-04
Aktywny do dnia: 2007-12-31
Osoba redagująca: Marcin Skorupa