Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/6/06

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania


Mniszków dnia 22.11.2006 roku Gmina Mniszków ul. Powstanców Wlkp.10 26-341 Mniszków Do wszystkich Wykonawców Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/6/06 w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodziezowej orkiestry dętej ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm./ zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Uzasadnienie Postepowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego tj. w specyfikacji istotnych warynków zamówienia w sposób nieprecyzyjny i błędny został określony przedmiot zamówienia. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Dodano dnia: 2006-11-22
Aktywny do dnia: 2006-11-30
Osoba redagująca: Marcin Wujek