Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA


W dniu 29 maja 2009 r. Gmina Mniszków złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą ,,Budowa kanalizacji sanitarnej III etap w miejscowościach Bukowiec nad Pilicą,  Małe Końskie, Marianka, Radonia wraz z przebudową i rozbudową wodociągu w miejscowości Bukowiec nad Pilicą” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

            Projekt zakłada wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości w miejscowościach Bukowiec nad Pilicą,  Małe Końskie, Marianka, Radonia  o łącznej długości 21,5 km oraz wymianę wodociągu w miejscowości Bukowiec nad Pilicą o długości 2,5 km .           

            Wartość kosztorysowa projektu została określona na 10.789.758,36 zł. Maksymalna kwota dofinansowania jaką może Gmina Mniszków otrzymać to 4 mln, stanowiące nie więcej niż 75% kosztów kwalifikowanych. 

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-06-17
Osoba redagująca: Marcin Wujek