Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE o wynikach naboru

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie


Mniszków, dnia 24.06.2009 r.

 

 

 

 LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MNISZKOWIE

 

 

 

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na wyżej wymienione stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Imię i nazwisko: Renata Banasiak

    miejsce zamieszkania: Łódź

 

Komisja rekrutacyjna

Dodano dnia: 2009-06-26
Aktywny do dnia: 2009-07-10
Osoba redagująca: Renata Rutowicz