Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOgłoszenie

Wójta Gminy Mniszków


                                                                                                                                                                                                                                                                 Mniszków, dnia 23.09.2008r.


 

Mieszkańcy sołectw:

- wszyscy w gminie Mniszków

 

 

Niniejszym informuję, że na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl zamieszczona została koncepcja przebiegu drogi ekspresowej S12 przesłana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

Korytarz drogowy projektowany jest w obrębie miejscowości Strzelce, Stoczki, Radonia, Mniszków, Jawor, Jawor Kolonia, Świeciechów i Stok.

Materiały graficzne co do tej koncepcji znajdują się również do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie w pokoju nr 3, ul. Powstańców Wielkopolskich 10.

>>>>Mapa Piotrków do opiniowania.pdf


>>>>Warunki przyrodniczo - środowiskowe.pdf

Dodano dnia: 2008-09-23
Aktywny do dnia: 2008-10-24
Osoba redagująca: Damian Milczarek