Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA O WYNIKACH NABORU


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

URZĄD GMINY W MNISZKOWIE

UL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10

26-341 MNISZKÓW

 

 

            Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy unijnych w Urzędzie Gminy w Mniszkowie został wybrany Pan Andrzej Pączek zamieszkały w Sulejowie.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Andrzej Pączek spełnił wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazał sie wiedzą z zakresu zamówień publicznych  oraz znajomością przepisów prawnych. Został pozytywnie oceniony przez Komisję Rekrutacyjną.

Dodano dnia: 2009-02-27
Aktywny do dnia: 2009-04-01
Osoba redagująca: Anna Pawlik