Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/13/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Mniszków dnia, 11.01.2009 r.

 

ZP 341/13/09

 

Wszyscy oferenci

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/13/09 Nazwa zadania: ,,Wykonanie 3 szt. dwustronnych tablic informacyjnych będących jednocześnie tablicami pamiątkowymi”.

1. Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Agencja Reklamowo Ubezpieczeniowa

”Orion” Joanna Błaszczyk

ul. Paderewskiego 16/15

 26-600 Radom

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-01-19

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1.

F.p.U. Ga-Wi Reklamy Podświetlane ul. Kopernika 13, 97-545 Gomunice

6.148,80 – brutto

2.

Add-Art. Agencja Reklamowa 26-600 Radom ul. Grodzka 2

5.490,00 – brutto 

3.

Fabryka reklamy i gzymsów MARE ART. Mariusz Remisz ul. Wojska Polskiego 63, 97-300 Piotrków tryb.

7.564,00 – brutto

4.

Promis – Maciej Braun ul. Traktorowa 92/72, 91-148 Łódź

5.124,00 – brutto

5.

AZ REKLAMA ul. Wiślana 62 05-072  Łomianki

23.528,92– brutto

6.

Agencja Reklamowo Ubezpieczeniowa ”Orion” Joanna Błaszczyk ul. Paderewskiego 16/15, 26-600 Radom

3.367,20 – brutto

7.

AMR Campania ul. Pszczyńska 190 C; 44-335 Jastrzębie Zdrój

4.784,97 – brutto

8.

Hubis Hubert Sulik ul. Parysa 3/40 26-600 Radom

8.296,00 – brutto

9.

ART. Kolor Reklama Usługi Ksero ul. K. Jagiellończyka 18 97-330 Sulejów

5.856,00 – brutto

10.

Agencja Artystyczno Rklamowa ,,Punkt” Andrzej Grabowski ul. Rynek 16 98-200 Sieradz

4.343,20 – brutto

11.

Papier Serwis J. Żamojda, D. Gryko sp. j.

ul. Szosa Baranowicka 60A 15-522 Białystok-Zaścianki

8.540,00 – brutto

12.

Band Studio Danuta Ławrowska ul. Orbitalna 68, 67-200 Głogów

4.878,78 – brutto

13.

Press-Art. Anna Hellsztein 42-440 Ogrodzieniec, Ul. Kościuszki 55

8.296,00 – brutto

14.

Firma handlowo – Usługowa ,,AWIR” Główny Rynek 5/7

4.703,10 – brutto

15.

IDP INTERSIGN 90-505 ul. M.Curie-Skłodowskiej 6

4.758,00 – brutto

 

Postępowanie zostało przeprowadzone bez zastosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych wobec powyższego od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

_________________________________

                                                                                                          imię i nazwisko

                                                                                          podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2010-01-14
Aktywny do dnia: 2010-01-28
Osoba redagująca: Marcin Wujek