Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZp 341/11/09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU


 

ZP 341/11/09                                                                        Mniszków dnia 31.12.2009

 

 

ZP 341/11/09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 

            Działając na podst. art. 38 ust.4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U 2006.Nr 164, poz.1163 ze zm.), Gmina Mniszków zawiadamia o zmianie treści ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”.

 

T e k s t ,    k t ó r y    n a l e ż y   z m i e n i ć  :

 

1)Miejsce, w którym znajduje się zmieniany  tekst : część tekstu w pkt 10) ogłoszenia z 08.12.2009

- w ogłoszeniu tym   j e s t  :    do dnia    06.01.2010 godz. 12°°

 

-w ogłoszeniu powinno być : do dnia 07.01.2010 godz.12°°

 

2) Miejsce,  w  którym  znajduje  się  zmieniany tekst : część tekstu w pkt 12) ogłoszenia z 08.12.2009

 

- w ogłoszeniu tym  j e s t  :    Dnia  06.01.2010r o godz. 12:15

 

-w ogłoszeniu powinno być :Dnia 07.01.2010 godz.12:15

 

Dodano dnia: 2010-01-04
Aktywny do dnia: 2010-01-07
Osoba redagująca: Andzrej Pączek