Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójta Gminy Mniszków


Wójt Gminy Mniszków

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż samochodu ciężarowego marki KAMAZ typ 55111 A,

 nr rejestracyjny LWP  3315, rok produkcji 1999, przebieg 97 429 km.

 

            Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wlkp. 10,  26-341 Mniszków w dniu 28 października 2009 roku w sali konferencyjnej o godz. 1300.

            Przedmiot sprzedaży można obejrzeć w dniu 28 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków  przy ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków od godz. 1100 do 1230.

 

Cena wywoławcza wynosi 25000,00 zł +  22 % VAT (brutto 30500,00 zł), postąpienie 300,00 zł + 22% VAT ( brutto 366,00 zł).

 

            W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą w kasie Urzędu Gminy wadium w wysokości 2500,00 zł + 22% VAT (brutto 3050,00 zł) w terminie do 28 października 2009 r. do godziny 1230.

            Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi , którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

 

Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie (pok. nr 1, I piętro) lub telefonicznie pod nr 044 756 15 22, 511 668 594 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1530.

Dodano dnia: 2009-10-06
Aktywny do dnia: 2009-10-28
Osoba redagująca: Marcin Wójcikowski