Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/4/07

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU


 

Mniszków, 2007-04-11

 

Gminy Mniszków

ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Do wiadomości:

Uczestnicy postępowania

 

 

 

ZP 341/3/4/07

 

ZAWIADOMIENIE O ZŁOŻENIU PROTESTU

 

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków

 

Na mocy art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) zamawiający informuje, że w postępowaniu na: Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków został wniesiony protest.

 

Kopię wniesionego protestu przekazuję w załączeniu.

 

Na tej podstawie wzywa się Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesionego protestu. Uczestnikami protestu stają się Wykonawcy, którzy:

w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania

 

przystąpią do postępowania toczącego się w wyniku złożenia protestu.

 

Prawa i obowiązki uczestników określono w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Załącznik: kopia protestu z dnia 2007-04-10

 

 

 

 

_____________________________

(podpis zamawiającego)

 

 

Protest

Dodano dnia: 2007-04-11
Aktywny do dnia: 2007-04-20
Osoba redagująca: Marcin Wujek