Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE


Mniszków, dnia 23.01.2009 r.
OGŁOSZENIE
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że zgodnie z Art. 19 ust. 1 Ustawy „Prawo energetyczne” (Dz.U. Nr 54 poz.348 z dnia 10.04.1997 r wraz z późniejszymi zmianami) wykonane zostało opracowanie pt.

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Mniszków”.

Powołując się na Art. 19 ust. 6 wspomnianej ustawy przedmiotowe opracowanie wykłada się do publicznego wglądu na okres 21 dni licząc od daty ogłoszenia. Z projektem zapoznać się można w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania.Wójt Gminy
 

 

Janusz Ciesielski

Załącznik:
Plan

Dodano dnia: 2009-01-23
Aktywny do dnia: 2009-02-14
Osoba redagująca: Marcin Wujek