Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/11/09

Udzielenie odpowiedzi na pytanie


ZP 341/11/09                                                                                                                                                                                                                                                                                              Mniszków dnia 23.12.2009r.

 

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy : Udzielenia odpowiedzi na pytanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i rozbudowę „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą.

 

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.), udzielam odpowiedzi na pytanie z dnia 18.12.2009r.:

Pytanie Nr 1

Jakie mają być drzwi do kotłowni DZ 4, gdyż według kosztorysu są to drzwi aluminiowe, według opisu technicznego są to drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60, a na zestawieniu stolarki są to drzwi drewniane?

Odpowiedź :

Do oferty jako drzwi do kotłowni DZ4 należy przyjąć drzwi jak w opisie technicznym, zatwierdzonym pozwoleniem na budowę, czyli drzwi stalowe o odporności ogniowej EI 60.

 

 

 

 

Dodano dnia: 2009-12-23
Aktywny do dnia: 2010-01-07
Osoba redagująca: Andrzej Pączek